CINAHL COMPLETE

Dodano 26 wrz 2016

Uprzejmie informujemy, że biblioteka główna AWF Warszawa uzyskała dostęp testowy do nowych baz platformy EBSCO od dnia 12 wrzeœnia do 12 listopada 2016r.

CINAHL COMPLETE jest najobszerniejszš bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Zawiera pełny tekst ponad 1.400 czasopism indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 r. Oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne.


Link do bazy testowej: zobacz

Dostęp do baz ...

Dodano 28 lis 2013

Wirtualna Biblioteka Nauki Dostęp do baz Elsevier, Springer i Web of Knowledge

Biblioteka informuje, że w ramach krajowej licencji akademickiej został uruchomiony dostęp do kolekcji czasopism wydawnictw Elsevier i Springer oraz do baz bibliometryczno-abstraktowych, udostępnianych na platformie Web of Knowledge. Dostęp do baz: Bazy danych


Szczegółowe informacje na temat dostępu w ramach krajowej licencji akademickiej na stronie Biblioteki Wirtualnej ICM oraz Wirtualnej Biblioteki Nauki

Biblioteka informuje

Dodano 27 lis 2013

FORMULARZ INFORMACYJNY*

dotyczący prac magisterskich WWFiS w Białej Podlaskiej

  • * Formularz należy wypełnić komputerowo, wydrukować i podpisać.
  • ** Streszczenie strukturalne (do 250 słów) zawierające: uzasadnienie i cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski.

Pobierz »

Strona 1 z 2 1 2 »

Galeria

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego
Filia w Białej Podlaskiej

Adres: 21-500 Biała Podlaska,
                        ul. Akademicka 2,
Telefon: 83 342 87 00
FAX: 83 342 88 00
www: www.awf-bp.edu.pl
E-mail: kontakt@awf-bp.edu.pl