EBSCO - zdalny dostęp


Dostęp zdalny z komputerow domowych przez konto indywidualne


- mogą uzyskać nauczyciele akademiccy, doktoranci oraz studenci Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej

- należy zgłosić się do Centrum Udostępniania Informacji Naukowej (Czytelni), p.414 lub do Informacji Naukowej, p. 420 w celu uzyskania loginu i hasła.