Informacje dla publikujących

patrz też zakładka - Publikacje pracowników

 

OCENA CZASOPISM NAUKOWYCH

2019

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

punkty otrzymują czasopisma naukowe i materiały konferencyjne indeksowane w bazach:

Web of Science Core Collection i Scopus

oraz 500 czasopism znajdujących się na liście Wsparcie dla czasopism naukowych.

Pełna lista czasopism wraz z liczbą przyznanych puntów ukaże się w II połowie 2019 r.

2005-2018

WYSZUKIWARKA CZASOPISM PUNKTOWANYCH

 

OCENA MONOGRAFII I ROZDZIAŁÓW NAUKOWYCH

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Pierwsza wersja wykazu wydawnictw obejmuje 536 pozycji i będzie uzupełniana przez Komisję Ewaluacji Nauki


          Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – pobierz


          więcej na stronie internetowej – pobierz