W związku z Dniami Kultury Studenckiej „AWFalia 2019

Centrum Udostępniania Informacji Naukowej (Czytelnia)

w dniach 21 - 22 maja (wtorek-środa) czynne od godz. 8.00 do 16.00