Bazy danych

Biblioteka informuje:

             na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN) uruchomiona została przeglądarka           dziedzinowa e-książki WBN, dostępna w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.