EBSCO

 
 
 
BAZY EBSCO dostępne z komputerów uczelnianych Filii
 

EBSCO - zapewnia dostęp online do pełnych tekstów, streszczeń i opisów bibliograficznych artykułów z czasopism naukowych i popularnonaukowych oraz innych publikacji, dostępnych w ramach krajowej licencji akademickiej. Obejmuje szeroki zakres dziedzinowy: nauki medyczne i biomedyczne, nauki społeczno-ekonomiczne, nauki humanistyczne, nauki techniczne, edukację, biznes, informatykę, biofizykę, biochemię i wiele innych.

Najważniejsze bazy EBSCO to:

  • SPORTDiscus with Full Text - baza pakietu specjalistycznego z zakresu: wychowanie fizyczne, sport, fizjologia wysiłku, psychologia, biomechanika, medycyna sportowa, rehabilitacja, biochemia, turystyka, rekreacja.
  • Hospitality & Tourism Complete - baza pakietu specjalistycznego z zakresu: turystyka, rekreacja.
  • MEDLINE - baza pakietu podstawowego z zakresu: medycyna, rehabilitacja, pielęgniarstwo, stomatologia, opieka zdrowotna.

Materiały instruktażowe EBSCO Help w języku polskim.

Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

 

                                 

Dostęp zdalny z komputerów domowych przez konto indywidualne

Zasady przyznawania dostępu domowego do baz EBSCO:

1. Dostęp do baz EBSCO z komputerów domowych mogą uzyskać wyłącznie nauczyciele akademiccy oraz doktoranci Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej;

2. W celu uzyskania zdalnego dostępu do serwisu należy zgłosić się do Centrum Udostępniania Informacji Naukowej (ROBiR, p.422),

by wypełnić formularz (karta użytkownika)

3. Od pracowników oraz doktorantów ubiegających się o przyznanie zdalnego dostępu do serwisu będą wymagane:

a) wypełniony formularz (karta użytkownika) podpisany własnoręcznie
b) aktualna karta biblioteczna

4. Osoby, którym przyznano zdalny dostęp do serwisu są zobowiązane do przestrzegania zasad umowy licencyjnej (Umowa do wglądu w Bibliotece)

5. Użytkownicy serwisu EBSCO są zobowiązani do powiadamiania Biblioteki o zakończeniu studiów (doktoranci) lub rozwiązaniu umowy o pracę (nauczyciele akademiccy)

6. Nazwę konta i hasło (User ID i Password) nadaje Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.