Dostęp do baz platformy EBSCO przez IP

Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do wybranych baz serwisu EBSCOhost w rozszerzonej wersji Ultimate: Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate. Bazy zapewniają dostęp do pełnego tekstu ponad 13,500 aktywnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym, w większości niedostępnych w aktualnie prenumerowanych zasobach.

Dostęp testowy do 31 maja 2018 r. na platformie EBSCOhost Web

Academic Search Ultimate to najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań, co świadczy o wysokiej jakości zasobów. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata sprawia, że baza jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla poszukujących obszernego źródła informacji w globalnej perspektywie.

Business Source Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Tysiące pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych sprawia, że baza zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Baza zawiera studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami itp.Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.

 Wszystkie wymienione poniżej bazy danych dostępne są przez Internet w sieci Filii. BAZY EBSCO: zobacz

 • Academic Search Complete
 • SPORTDiscus with Full Test
 • MEDLINE
 • Hospitality & Tourism Complete
 • ERIC
 • Health Source
 • Health Source: Consumer Edition
 • Agricola
 • GreenFILE
 • MasterFILE Premier
 • Business Source Complete
 • Regional Business News
 • Newspaper Source
 • Library, Information Science & Technology Abstracts
 

Zasady przyznawania dostępu domowego do baz EBSCO:

1. Dostęp do baz EBSCO z komputerów domowych mogą uzyskać wyłącznie nauczyciele akademiccy oraz doktoranci Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej;

2. W celu uzyskania zdalnego dostępu do serwisu należy zgłosić się do Czytelni Czasopism, by wypełnić formularz - karta użytkownika

3. Od pracowników oraz doktorantów ubiegających się o przyznanie zdalnego dostępu do serwisu będą wymagane:
   a) wypełniony formularz (karta użytkownika) podpisany własnoręcznie
   b) aktualna legitymacja służbowa
   c) indeks od doktorantów
   d) aktualna karta biblioteczna

4. Osoby, którym przyznano zdalny dostęp do serwisu są zobowiązane do przestrzegania zasad umowy licencyjnej (Umowa do wglądu w Bibliotece)

5. Użytkownicy serwisu EBSCO są zobowiązani do powiadamiania Biblioteki o zakończeniu studiów (doktoranci) lub rozwiązaniu umowy o pracę (nauczyciele akademiccy)

6. Konto jest zakładane na okres 1 roku, od dnia podpisania deklaracji. Osoby chcące przedłużyć dostęp do serwisu, uzyskają go po ponownej autoryzacji.

7. Nazwę konta i hasło nadaje Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.

Dostęp zdalny przez konta indywidualne