Zagraniczne bazy ogólnodostępne

Adres dostępu:

   Europe PMC - Repozytorium recenzowanej literatury naukowej z obszaru nauk o życiu. Indeksuje abstrakty, pełne teksty artykułów, książki, patenty, preprinty, rekordy z bazy AGRICOLA oraz przewodniki medyczne.  
     DOAB - Directory of Open Access Books to baza, która oferuje dostęp do pełnotekstowych wersji książek, udostępnionych na zasadzie Open Access z takich dziedzin jak: sport, rehabilitacja, medycyna, biologia, chemia, geografia, ekonomia
 

     PROSPERO - międzynarodowa baza danych z rejestrowanymi przeglądami systematycznymi w zakresie szeroko rozumianego zdrowia. Do bazy zgłasza się protokół problemu badawczego co pozwala na uniknięcie powielania prowadzonych już badań. Jednocześnie umożliwia przegląd zamieszczonych protokołów badawczych.

       Free Medical Books - książki medyczne dostępne bezpłatnie on-line.
   
     Free Medical Journals - baza bezpłatnych medycznych
     czasopism elektronicznych.
   
     HighWire Press - serwis oferujšcy dostęp do pełnych tekstów artykułów
     z zakresu medycyny, biologii, fizyki i socjologii.
   
     DOAJ - (Directory of Open Access Journals) - Baza czasopism pełnotekstowych dostępnych bezpłatnie, obejmuje artykuły ze wszystkich dziedzin wiedzy.
   
     PubMed - serwis National Library Medicine of USA i National Institutes
     of Health USA. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism
     z zakresu nauk przyrodniczych, medycyny, pielęgniarstwa, systemu
     opieki zdrowotnej, stomatologii, weterynarii. Pokrywa się z zasobami bazy
     MEDLINE.
   
     INGENTA - wielodziedzinowa baza czasopism.
   
     PubMed Central - Baza zawierająca darmowe pełne teksty artykułów z zakresu biomedycyny i nauk o życiu 
     udostępniana przez U.S. National Library of Medicine