Zagraniczne bazy ogólnodostępne

Adres dostępu:

     Free Medical Books - książki medyczne dostępne bezpłatnie on-line.
   
     Free Medical Journals - baza bezpłatnych medycznych
     czasopism elektronicznych.
   
     HighWire Press - serwis oferujšcy dostęp do pełnych tekstów artykułów
     z zakresu medycyny, biologii, fizyki i socjologii.
   
     DOAJ - (Directory of Open Access Journals) - Baza czasopism pełnotekstowych dostępnych bezpłatnie, obejmuje artykuły ze wszystkich dziedzin wiedzy.
   
     PubMed - serwis National Library Medicine of USA i National Institutes
     of Health USA. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism
     z zakresu nauk przyrodniczych, medycyny, pielęgniarstwa, systemu
     opieki zdrowotnej, stomatologii, weterynarii. Pokrywa się z zasobami bazy
     MEDLINE.
   
     INGENTA - wielodziedzinowa baza czasopism.
   
     U.S. National Library of Medicine - Baza zawierająca darmowe pełne teksty artykułów z zakresu biomedycyny i nauk o życiu 
     udostępniana przez U.S. National Library of Medicine