ScienceDirect (Elsevier)

Dostęp do publikacji elektronicznych "ScienceDirect" - "Complete Freedom Collection" - baza czasopism wydawnictwa Elsevier, z linkami do pełnych tekstów artykułów oraz monografie, encyklopedie i publikacje konferencyjne wydane przez Academic Press, Pergamon, Elsevier, North Holland, JAI Press and Butterworth-Heinemann dostępne są poprzez komputery uczelni.

Adres dostępu:

   Elsevier on-line >> OTWÓRZ

  Elsevier w ICM >> OTWÓRZ