Czasopisma prenumerowane krajowe

Czasopisma prenumerowane krajowe 2018

 1. ACTA BALNEOLOGICA
 2. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS
 3. ANTROPOLOGICAL REVIEW
 4. ANTROPOMOTORYKA
 5. AUTO MOTOR I SPORT
 6. BIBLIOTEKARZ
 7. BIOLOGY OF SPORT
 8. BODY LIFE
 9. BÓL
 10. CABINES POLSKA
 11. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL SPORT SCIENCES AND MEDICINE
 12. CHARAKTERY
 13. CHOWANNA
 14. COACHING : twój rozwój –sukces –szczęście
 15. DERMATOLOGIA ESTETYCZNA
 16. DERMATOLOGIA I KOSMETOLOGIA PRAKTYCZNA
 17. DZIENNIK GAZETA PRAWNA
 18. DZIENNIK WSCHODNI (BIAŁA PODLASKA)
 19. EDUKACJA FILOZOFICZNA
 20. EDUKACJA
 21. EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI
 22. FIZJOTERAPIA POLSKA
 23. FOCUS
 24. FOLIA TURISTICA
 25. FORUM AKADEMICKIE
 26. GAZETA WYBORCZA
 27. HANDBALL POLSKA
 28. HOTELARZ
 29. IDO MOVEMENT FOR CULTURE
 30. KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA
 31. KRAINA BUGU
 32. KULTURA I EDUKACJA
 33. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO
 34. KULTURYSTYKA I FITNESS. SPORT DLA WSZYSTKICH
 35. KWARTALNIK PEDAGOGICZNY
 36. MAGAZYN TRENERA
 37. MAGAZYN TURYSTYKI GÓRSKIEJ
 38. MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY
 39. MARKETING I RYNEK
 40. MARKETING W PRAKTYCE
 41. MEDYCYNA SPORTOWA
 42. MEDYCYNA WIEKU ROZWOJOWEGO
 43. NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA
 44. NEWSWEEK POLSKA
 45. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA
 46. ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA, REHABILITACJA
 47. PEDIATRIA POLSKA
 48. PIŁKA NOŻNA
 49. PODLASKI KWARTALNIK KULTURALNY
 50. PODRÓŻE MAGAZYN TURYSTYCZNY
 51. POLISH JOURNAL COSMETOLOGY
 52. POLITYKA
 53. POLSKI PRZEGLĄD NAUK O ZDROWIU
 54. POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
 55. POSTĘPY REHABILITACJI
 56. POZNAJ SWÓJ KRAJ
 57. PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. KULTURA FIZYCZNA
 58. PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA & REHABILITACJA
 59. PROBLEMY HIGIENY I EPIDEMIOLOGII
 60. PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
 61. PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
 62. PRZEGLĄD PEDIATRYCZNY
 63. PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY
 64. PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY
 65. PRZEGLĄD SPORTOWY
 66. REHABILITACJA MEDYCZNA
 67. REHABILITACJA W PRAKTYCE
 68. REMEDIUM
 69. ROCZNIK DEMOGRAFICZNY
 70. ROCZNIK PEDAGOGICZNY
 71. ROCZNIK STATYSTYCZNY RP
 72. ROCZNIK STATYSTYCZNY woj. LUBELSKIEGO
 73. ROCZNIKI NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIAŁYMSTOKU
 74. ROCZNIKI PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY
 75. ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE
 76. ROWERTOUR
 77. RUCH PEDAGOGICZNY
 78. RYNEK TYRYSTYCZNY
 79. RZECZPOSPOLITA
 80. SKRZYDLATA POLSKA
 81. SŁOWO PODLASIA
 82. SPORT
 83. STUDIA SOCJOLOGICZNE
 84. SZKOŁA SPECJALNA
 85. SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE
 86. ŚWIAT NAUKI
 87. TURYSTYKA/GUS
 88. TWÓJ STYL
 89. TURYZM
 90. WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
 91. WIEDZA I ŻYCIE
 92. WIOSŁO : magazyn kajakowy
 93. WPROST
 94. WSPÓŁCZESNA DIETETYKA
 95. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE
 96. WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ
 97. WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU
 98. WYCHOWAWCA
 99. ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ
 100. ZAMOJSKIE STUDIA I MATERIAŁY. Seria : Fizjoterapia / WSZiA w Zamościu
 101. ŻAGLE
 102. ŻYCIE SZKOŁY
 103. ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I METABOLIZM