Czasopisma prenumerowane krajowe

2019

 

 1. ACADEMY OF AESTHETIC AND ANTI-AGING MEDICINE
 2. ACTA BALNEOLOGICA
 3. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS
 4. ANTROPOLOGICAL REVIEW
 5. ANTROPOMOTORYKA
 6. AUTO MOTOR I SPORT
 7. BIBLIOTEKARZ
 8. BODY LIFE
 9. BÓL
 10. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL SPORT SCIENCES AND MEDICINE
 11. CHARAKTERY
 12. COACHING : twój rozwój –sukces –szczęście
 13. DERMATOLOGIA ESTETYCZNA
 14. DZIENNIK GAZETA PRAWNA
 15. DZIENNIK WSCHODNI (BIAŁA PODLASKA)
 16. EDUKACJA FILOZOFICZNA
 17. EDUKACJA
 18. EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI
 19. FIZJOTERAPIA POLSKA
 20. FOCUS
 21. FOLIA TURISTICA
 22. FORUM AKADEMICKIE
 23. GAZETA WYBORCZA
 24. HANDBALL POLSKA
 25. HOTELARZ
 26. IDO MOVEMENT FOR CULTURE
 27. KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA
 28. KRAINA BUGU
 29. KULTURA I EDUKACJA
 30. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO
 31. KWARTALNIK PEDAGOGICZNY
 32. MAGAZYN TRENERA
 33. MAGAZYN TURYSTYKI GÓRSKIEJ
 34. MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY
 35. MARKETING I RYNEK
 36. MARKETING W PRAKTYCE
 37. MEDYCYNA SPORTOWA
 38. MEDYCYNA WIEKU ROZWOJOWEGO
 39. NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA
 40. NEWSWEEK POLSKA
 41. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA
 42. ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA, REHABILITACJA
 43. PIŁKA NOŻNA
 44. PODLASKI KWARTALNIK KULTURALNY
 45. PODRÓŻE MAGAZYN TURYSTYCZNY
 46. POLISH JOURNAL COSMETOLOGY
 47. POLSKI PRZEGLĄD NAUK O ZDROWIU
 48. POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
 49. POSTĘPY REHABILITACJI
 50. POZNAJ SWÓJ KRAJ
 51. SPORT I TURYSTYKA. ŚRODKOWOEUROPEJSKIE CZASOPISMO NAUKOWE
 52. PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA & REHABILITACJA
 53. PROBLEMY HIGIENY I EPIDEMIOLOGII
 54. PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
 55. PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
 56. PRZEGLĄD PEDIATRYCZNY
 57. PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY
 58. PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY
 59. PRZEGLĄD SPORTOWY
 60. REHABILITACJA MEDYCZNA
 61. REHABILITACJA W PRAKTYCE
 62. REMEDIUM
 63. ROCZNIK DEMOGRAFICZNY
 64. ROCZNIK PEDAGOGICZNY
 65. ROCZNIK STATYSTYCZNY RP
 66. ROCZNIK STATYSTYCZNY woj. LUBELSKIEGO
 67. ROCZNIKI NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIAŁYMSTOKU
 68. ROCZNIKI PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY
 69. ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE KUL
 70. ROWERTOUR
 71. RUCH PEDAGOGICZNY
 72. RYNEK TYRYSTYCZNY
 73. RZECZPOSPOLITA
 74. SKRZYDLATA POLSKA
 75. SŁOWO PODLASIA
 76. SPORT
 77. SPORT & MED
 78. STUDIA SOCJOLOGICZNE
 79. SZKOŁA SPECJALNA
 80. SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE
 81. ŚWIAT NAUKI
 82. TURYSTYKA/GUS
 83. TWÓJ STYL
 84. TURYZM
 85. WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
 86. WIEDZA I ŻYCIE
 87. WIOSŁO : magazyn kajakowy
 88. WPROST
 89. WSPÓŁCZESNA DIETETYKA
 90. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE
 91. WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ
 92. WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU
 93. WYCHOWAWCA
 94. ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ
 95. ZAMOJSKIE STUDIA I MATERIAŁY. Seria : Fizjoterapia / WSZiA w Zamościu
 96. ŻAGLE
 97. ŻYCIE SZKOŁY
 98. ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I METABOLIZM