Pracownicy naukowi - ORCID

Komunikat w sprawie ORCID ID w PBN i POL-on

z dnia 24 stycznia 2019

Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych (POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID osób informujemy, że ich gromadzenie będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN. Dla dotychczas wprowadzonych, bezpośrednio do systemu POL-on, numerów ORCID wymagane będzie ich autoryzowanie przez właściciela w systemie PBN.

Metoda ta jest zgodna z rekomendacjami systemu ORCID oraz niesie za sobą szereg korzyści takich jak:

 • przechowywanie pewnego, bo potwierdzonego przez właściciela numeru ORCID, co zapobiegnie problemom identyfikacji osoby w trakcie ewaluacji oraz problemom z identyfikacją konta osoby w ORCID,
 • brak błędów (literówek czy dubli) w numerach ORCID w repozytorium,
 • możliwość przesyłania z repozytorium danych na konta autorów w ORCID (po wyrażeniu dodatkowej zgody przez autora – co będzie możliwe w przyszłości) co pozwoli np. na wysłanie publikacji dodanych przez podmiot w PBN na konta autorów w ORCID dzięki czemu publikacje te będą widoczne w portalu o międzynarodowym zasięgu,
 • możliwość otrzymywania przez systemy PBN i POL-on notyfikacji o zmianach na kontach osób w ORCID co pozwoli na wydajniejsze pobieranie danych z tego systemu dla podmiotów chętnych do skorzystania z nich na potrzeby ewaluacji.

Zachęcamy Państwa do przekazania informacji o sposobie gromadzenia numerów ORCID w systemach OPI do Państwa pracowników i doktorantów.

Aby dodatkowo wesprzeć użytkowników, przygotowaliśmy film instruktażowy dostępny na kanale YouTube OPI PIB.

 ORCID ID w PBN

 

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) - to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Składa się z 16 cyfr podzielonych na 4 części, zapisanych w formie HTTP URL (np. http://orcid.org/0000-0042-3766-2908) . Poza krótkim opisem naukowca (biografia, słowa kluczowe, strona internetowa autora lub instytucji, identyfikatory w innych systemach), widzimy też wykaz jego publikacji, projektów i grantów. Z ORCID-em można połączyć własne profile założone w bazach: Scopus (Author ID) oraz Web of Science (ResearcherID), aby umożliwić automatyczną wymianę danych, tworząc spójną całość.

ORCID jest organizacją non-profit, istniejącą od 2012 r., rejestracja identyfikatora jest bezpłatna.

 • Numer ORCID wykorzystywany jest przez bardzo liczne grono czasopism i wydawnictw (w tym przez Elseviera) do identyfikacji autorów składających wnioski grantowe, prawidłowego indeksowania prac w bazach, czy też jako narzędzie pozwalające na zapoznanie się z dorobkiem naukowym danego autora. Za jego pomocą można w prosty sposób w jednym miejscu przedstawić swój dorobek publikacyjny.
 • Coraz więcej czasopism wymaga podania numeru ORCID na etapie przysyłania manuskryptów do recenzji: jest często obowiązkowy dla głównego i korespondencyjnego autora.
 • Identyfikator ORCID pozwala na lepsze łączenie danych w bazie Scopus (i w innych rozwiązaniach, jak np. Mendeley) oraz w ResearcherID (baza Web of Science), umożliwiając automatyczną wymianę danych. Zmniejsza ryzyko przyjęcia manuskryptów pisanych przez fikcyjnych autorów lub oszustów.
 • Bardzo ważne jest również połączenie numeru ORCID z kontem autora w systemie PBN.
 • Oprócz publikacji, do profilu można dodać takie informacje jak biogram, słowa kluczowe, historię zatrudnienia, czy wykształcenie oraz prowadzone badania.
 • Identyfikator ORCID pojawia się w coraz większej liczbie baz danych przy afiliacjach autora (np. Scopus czy Web of Science).
 • Pomoc i przewodniki dla użytkowników ( więcej )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jak Jak zarejestrować się w ORCID i otrzymać swój unikalny numer?

 • Aby zarejestrować się w bazie ORCID należy wejść na stronę: https://orcid.org/register.
 • Następnie wypełniamy wskazane pola - podajemy swoje podstawowe dane: imię i nazwisko, adres e-mail, tworzymy hasło, określamy czy dostęp do publikacji, które wprowadzimy, ma być publiczny, ograniczony do wskazanych osób czy ograniczony tylko do właściciela profilu.

Jak założyć ORCID – informacja ze strony „Warsztat badacza” prof. UAM. dra hab. Emanuela Kulczyckiego.

Identyfikator ORCID ma możliwość łączenia i linkowania do profili autora założonych w innych, podobnych systemach identyfikujących, tworząc spójną całość np. z:

 

 

NIEZBĘDNIK AKADEMICKI  - e-czasopismo dla pracowników naukowych i dydaktycznych

 

 


 

 

Znalezione obrazy dla zapytania orcid

EBSCO - konto indywidualne

                                        


Dostęp zdalny z komputerow domowych przez konto indywidualne


Zasady przyznawania dostępu z komputerów domowych do baz EBSCO:

1. Dostęp do baz EBSCO z komputerów domowych mogą uzyskać wyłącznie nauczyciele akademiccy oraz doktoranci Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej;

2. W celu uzyskania zdalnego dostępu do serwisu należy zgłosić się do Centrum Udostępniania Informacji Naukowej (ROBiR, p.422),

by wypełnić formularz (karta użytkownika)

3. Od pracowników oraz doktorantów ubiegających się o przyznanie zdalnego dostępu do serwisu będą wymagane:

a) wypełniony formularz (karta użytkownika) podpisany własnoręcznie
b) aktualna karta biblioteczna

4. Osoby, którym przyznano zdalny dostęp do serwisu są zobowiązane do przestrzegania zasad umowy licencyjnej (Umowa do wglądu w Bibliotece)

5. Użytkownicy serwisu EBSCO są zobowiązani do powiadamiania Biblioteki o zakończeniu studiów (doktoranci) lub rozwiązaniu umowy o pracę (nauczyciele akademiccy)

6. Nazwę konta i hasło (User ID i Password) nadaje Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.

 

IBUKLibra cołodobowa czytelnia!

Wychodząc naprzeciw Twoim potrzebom, wzbogaciliśmy naszą standardową ofertę o elektroniczną wersję książek.
Od 1 stycznia 2019 roku Biblioteka oferuje całodobowy dostęp do czytelni e-booków z dowolnego miejsca, także za pomocą urządzeń mobilnych.
Od czego zacząć?
Potrzebny będzie kod PIN (konto indywidualne), który czeka na zarejestrowanych czytelników w Wypożyczalni.
Po kody można zgłaszać się także mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) podając swoje imię, nazwisko oraz numer karty bibliotecznej.
Jeśli chcesz korzystać z IBUK Libra (https://libra.ibuk.pl/) z komputera na terenie naszej Biblioteki - nie musisz mieć swojego kodu PIN.

Zachęcamy do obejrzenia filmików instruktażowych dotyczących korzystania z platformy Ibuk LIbra:

 • Rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów PIN [YouTube]
 • Funkcje platformy IBUK Libra [YouTube]
 • Osobista półka myIBUK [YouTube]
 • Twoje pogotowie czytelnicze [YouTube]
 • Pomoc

Użytkownicy naszej Biblioteki mogą korzystać z dostępu do 28 kupionych + 300 darmowych e-booków oraz do 29 publikacji Wydawnictwa AWF Warszawa.

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA !!!

 

Szkolenie z pełnotekstowej bazy książek elektronicznych IBUK Libra

ibuk.libraSerdecznie zapraszamy wszystkich pracowników oraz studentów naszej Uczelni na szkolenie z  pełnotekstowej bazy książek elektronicznych IBUK Libra.
Spotkanie odbędzie się 13 marca br. o godz. 11.00, w Centrum Udostępniania Informacji Naukowej (ROBiR, 3 piętro, Czytelnia, pok. 414)

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną m.in. zasoby IBUK Libra oraz zaawansowane narzędzia pracy z tekstem
(zaznaczanie fragmentów, tworzenie notatek, tagowanie, bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN).
 

 

 

 

Praca magisterska-formularz

 

FORMULARZ INFORMACYJNY*

dotyczący prac magisterskich Filii w Białej Podlaskiej

 • * Formularz należy wypełnić komputerowo, wydrukować i podpisać.
 • ** Streszczenie strukturalne (do 250 słów) zawierające: uzasadnienie i cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski.

Pobierz »

 

E-bazy WBN

Wirtualna Biblioteka Nauki umożliwia dostęp do zagranicznych baz komercyjnych (patrz też: BAZY DANYCH)

Czasopisma i książki w licencjach krajowych w roku 2019:

Ebsco

ScienceDirect (Elsevier) 

SpringerLink

Wiley Online Library

Nature

Science

E-książki

Infona

 Bazy bibliograficzne w licencjach krajowych i narzędzia bibliometryczne:

Scopus - baza indeksująca różne rodzaje dokumentów: artykuły w czasopismach naukowych, książki i ich rozdziały, materiały konferencyjne, abstrakty, patenty.

SciVal - narzędzie do analizy danych z bazy Scopus.

SciVal - interdyscyplinarne narzędzie oferujące szybki i łatwy dostęp do wyników badań z ponad 8.500 instytucji naukowych z 220 krajów na całym świecie.

Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

WAŻNE! Wymagane jest posiadanie konta osobistego, które może być założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now

Więcej o SciVal

Prezentacja wprowadzająca do SciVal

Web of Science - obejmuje różne bazy danych, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, które zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism, znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

InCites - narzędzie umożliwiające dokonywanie analiz bibliometrycznych w oparciu o dane indeksowane w Web of Science

InCites służy do analizy danych zawartych w indeksach cytowań SCIE, SSCI, AHCI, ESCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

Szczegółowe informacje na temat dostępu w ramach krajowej licencji akademickiej na stronie Biblioteki Wirtualnej w ICM.