Dostęp do baz...

Wirtualna Biblioteka Nauki umożliwia dostęp do baz: Elsevier, Springer, Wiley, Scopus i Web of Science.

 

Biblioteka informuje, że w ramach krajowej licencji akademickiej został uruchomiony dostęp do kolekcji czasopism wydawnictw Elsevier i Springer oraz do baz bibliometryczno-abstraktowych, udostępnianych na platformie Web of Science  Dostęp do baz: Bazy danych


Szczegółowe informacje na temat dostępu w ramach krajowej licencji akademickiej na stronie Biblioteki Wirtualnej ICM oraz Wirtualnej Biblioteki Nauki

Web of Science - obejmuje różne bazy danych, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, które zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism, znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).


Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Adres dostępu:

  Web of Science on-line >> OTWÓRZ

  Web of Science w ICM >> OTWÓRZ