E-bazy WBN

Wirtualna Biblioteka Nauki umożliwia dostęp do zagranicznych baz komercyjnych (patrz też: BAZY DANYCH)

Czasopisma i książki w licencjach krajowych w roku 2019:

Ebsco

ScienceDirect (Elsevier) 

SpringerLink

Wiley Online Library

Nature

Science

E-książki

Infona

 Bazy bibliograficzne w licencjach krajowych i narzędzia bibliometryczne:

Scopus - baza indeksująca różne rodzaje dokumentów: artykuły w czasopismach naukowych, książki i ich rozdziały, materiały konferencyjne, abstrakty, patenty.

SciVal - narzędzie do analizy danych z bazy Scopus.

SciVal - interdyscyplinarne narzędzie oferujące szybki i łatwy dostęp do wyników badań z ponad 8.500 instytucji naukowych z 220 krajów na całym świecie.

Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

WAŻNE! Wymagane jest posiadanie konta osobistego, które może być założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now

Więcej o SciVal

Prezentacja wprowadzająca do SciVal

Web of Science - obejmuje różne bazy danych, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, które zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism, znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

InCites - narzędzie umożliwiające dokonywanie analiz bibliometrycznych w oparciu o dane indeksowane w Web of Science

InCites służy do analizy danych zawartych w indeksach cytowań SCIE, SSCI, AHCI, ESCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

Szczegółowe informacje na temat dostępu w ramach krajowej licencji akademickiej na stronie Biblioteki Wirtualnej w ICM.