Dostęp do baz zagranicznych

Wirtualna Biblioteka Nauki umożliwia dostęp do baz zagranicznych komercyjnych:

Ebsco

ScienceDirect (Elsevier) 

SpringerLink

Wiley Online Library

Scopus

Web of Science

Nature

Science

 

Biblioteka informuje, że w ramach krajowej licencji akademickiej został uruchomiony dostęp do kolekcji czasopism wydawnictw Elsevier i Springer oraz do baz bibliometryczno-abstraktowych, udostępnianych na platformie Web of Science  Dostęp do baz: Bazy danych


Szczegółowe informacje na temat dostępu w ramach krajowej licencji akademickiej na stronie Biblioteki Wirtualnej ICM oraz Wirtualnej Biblioteki Nauki

Web of Science - obejmuje różne bazy danych, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, które zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism, znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

 

InCites - dodatek do Web of Science - nowe narzędzie do testowania!

InCites służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne - licencja pilotażowa do 30 grudnia 2018 (MNISW)