E-bazy WBN

Wirtualna Biblioteka Nauki umożliwia dostęp do zagranicznych baz komercyjnych (patrz też: BAZY DANYCH)

Czasopisma i książki w licencjach krajowych:

Ebsco

ScienceDirect (Elsevier) 

SpringerLink

Wiley Online Library

Nature

Science

E-książki

Infona

 Bazy bibliograficzne w licencjach krajowych i narzędzia bibliometryczne:

Scopus - interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z ok. 23.000 czasopism, 145.000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów.

SciVal - narzędzie do analizy danych z bazy Scopus.

SciVal - interdyscyplinarne narzędzie oferujące szybki i łatwy dostęp do wyników badań z ponad 8.500 instytucji naukowych z 220 krajów na całym świecie.

Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

WAŻNE! Wymagane jest posiadanie konta osobistego, które może być założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now

Więcej

Prezentacja wprowadzająca

Web of Science - obejmuje różne bazy danych, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, które zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism, znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

InCites - dodatek do Web of Science - nowe narzędzie do testowania!

InCites służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne - licencja pilotażowa do 30 grudnia 2018 (MNISW)

Szczegółowe informacje na temat dostępu w ramach krajowej licencji akademickiej na stronie Biblioteki Wirtualnej w ICM.