Zbiory Biblioteki - jak korzystać?

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki odbywa się na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej.
Jest ona jednocześnie kartą biblioteczną. W celu jej aktywowania należy zgłosić się do Wypożyczalni.