EBSCO przez konto indywidualne

Biblioteka informuje o możliwości dostępu do baz EBSCO z komputerów domowych. Zasady przyznawania dostępu


Wszystkie wymienione poniżej bazy danych dostępne są przez Internet w sieci Filii. BAZY EBSCO: zobacz

 • Academic Search Complete
 • SPORTDiscus with Full Test
 • MEDLINE
 • Hospitality & Tourism Complete
 • ERIC
 • Health Source
 • Health Source: Consumer Edition
 • Agricola
 • GreenFILE
 • MasterFILE Premier
 • Business Source Complete
 • Regional Business News
 • Newspaper Source
 • Library, Information Science & Technology Abstracts

Zasady przyznawania dostępu domowego do baz EBSCO:

1. Dostęp do baz EBSCO z komputerów domowych mogą uzyskać wyłącznie nauczyciele akademiccy oraz doktoranci Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej;

2. W celu uzyskania zdalnego dostępu do serwisu należy zgłosić się do Centrum Udostępniania Informacji Naukowej (ROBiR, p.414),

by wypełnić formularz (karta użytkownika)

3. Od pracowników oraz doktorantów ubiegających się o przyznanie zdalnego dostępu do serwisu będą wymagane:

a) wypełniony formularz (karta użytkownika) podpisany własnoręcznie
b) aktualna legitymacja służbowa
c) indeks od doktorantów
d) aktualna karta biblioteczna

4. Osoby, którym przyznano zdalny dostęp do serwisu są zobowiązane do przestrzegania zasad umowy licencyjnej (Umowa do wglądu w Bibliotece)

5. Użytkownicy serwisu EBSCO są zobowiązani do powiadamiania Biblioteki o zakończeniu studiów (doktoranci) lub rozwiązaniu umowy o pracę (nauczyciele akademiccy)

6. Konto jest zakładane na okres 1 roku, od dnia podpisania deklaracji. Osoby chcące przedłużyć dostęp do serwisu, uzyskają go po ponownej autoryzacji.

7. Nazwę konta i hasło (User ID i Password) nadaje Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.

Dostęp zdalny przez konta indywidualne