Arrow
Arrow
Shadow
Slider

EBSCO - konto indywidualne


Dostęp zdalny z komputerow domowych przez konto indywidualne


Zasady przyznawania dostępu z komputerów domowych do baz EBSCO:

1. Dostęp do baz EBSCO z komputerów domowych mogą uzyskać wyłącznie nauczyciele akademiccy oraz doktoranci Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej;

2. W celu uzyskania zdalnego dostępu do serwisu należy zgłosić się do Centrum Udostępniania Informacji Naukowej (ROBiR, p.422),

by wypełnić formularz (karta użytkownika)

3. Od pracowników oraz doktorantów ubiegających się o przyznanie zdalnego dostępu do serwisu będą wymagane:

a) wypełniony formularz (karta użytkownika) podpisany własnoręcznie
b) aktualna karta biblioteczna

4. Osoby, którym przyznano zdalny dostęp do serwisu są zobowiązane do przestrzegania zasad umowy licencyjnej (Umowa do wglądu w Bibliotece)

5. Użytkownicy serwisu EBSCO są zobowiązani do powiadamiania Biblioteki o zakończeniu studiów (doktoranci) lub rozwiązaniu umowy o pracę (nauczyciele akademiccy)

6. Nazwę konta i hasło (User ID i Password) nadaje Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.

 

WIADOMOŚCI

UWAGA!!!

Dnia 28 czerwca (piątek)

Centrum Udostępniania Informacji Naukowej (Czytelnia)

czynne od 8.00 do 16.00

 

Godziny otwarcia Czytelni

w okresie wakacyjnym

(lipiec-sierpień-wrzesień)

  poniedziałek – piątek   

godz. 8.00 – 15.00