Pracownicy naukowi - ORCID

Komunikat w sprawie ORCID ID w PBN i POL-on

z dnia 24 stycznia 2019

Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych (POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID osób informujemy, że ich gromadzenie będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN. Dla dotychczas wprowadzonych, bezpośrednio do systemu POL-on, numerów ORCID wymagane będzie ich autoryzowanie przez właściciela w systemie PBN.

Metoda ta jest zgodna z rekomendacjami systemu ORCID oraz niesie za sobą szereg korzyści takich jak:

 • przechowywanie pewnego, bo potwierdzonego przez właściciela numeru ORCID, co zapobiegnie problemom identyfikacji osoby w trakcie ewaluacji oraz problemom z identyfikacją konta osoby w ORCID,
 • brak błędów (literówek czy dubli) w numerach ORCID w repozytorium,
 • możliwość przesyłania z repozytorium danych na konta autorów w ORCID (po wyrażeniu dodatkowej zgody przez autora – co będzie możliwe w przyszłości) co pozwoli np. na wysłanie publikacji dodanych przez podmiot w PBN na konta autorów w ORCID dzięki czemu publikacje te będą widoczne w portalu o międzynarodowym zasięgu,
 • możliwość otrzymywania przez systemy PBN i POL-on notyfikacji o zmianach na kontach osób w ORCID co pozwoli na wydajniejsze pobieranie danych z tego systemu dla podmiotów chętnych do skorzystania z nich na potrzeby ewaluacji.

Zachęcamy Państwa do przekazania informacji o sposobie gromadzenia numerów ORCID w systemach OPI do Państwa pracowników i doktorantów.

Aby dodatkowo wesprzeć użytkowników, przygotowaliśmy film instruktażowy dostępny na kanale YouTube OPI PIB.

 ORCID ID w PBN

 

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) - to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Składa się z 16 cyfr podzielonych na 4 części, zapisanych w formie HTTP URL (np. http://orcid.org/0000-0042-3766-2908) . Poza krótkim opisem naukowca (biografia, słowa kluczowe, strona internetowa autora lub instytucji, identyfikatory w innych systemach), widzimy też wykaz jego publikacji, projektów i grantów. Z ORCID-em można połączyć własne profile założone w bazach: Scopus (Author ID) oraz Web of Science (ResearcherID), aby umożliwić automatyczną wymianę danych, tworząc spójną całość.

ORCID jest organizacją non-profit, istniejącą od 2012 r., rejestracja identyfikatora jest bezpłatna.

 • Numer ORCID wykorzystywany jest przez bardzo liczne grono czasopism i wydawnictw (w tym przez Elseviera) do identyfikacji autorów składających wnioski grantowe, prawidłowego indeksowania prac w bazach, czy też jako narzędzie pozwalające na zapoznanie się z dorobkiem naukowym danego autora. Za jego pomocą można w prosty sposób w jednym miejscu przedstawić swój dorobek publikacyjny.
 • Coraz więcej czasopism wymaga podania numeru ORCID na etapie przysyłania manuskryptów do recenzji: jest często obowiązkowy dla głównego i korespondencyjnego autora.
 • Identyfikator ORCID pozwala na lepsze łączenie danych w bazie Scopus (i w innych rozwiązaniach, jak np. Mendeley) oraz w ResearcherID (baza Web of Science), umożliwiając automatyczną wymianę danych. Zmniejsza ryzyko przyjęcia manuskryptów pisanych przez fikcyjnych autorów lub oszustów.
 • Bardzo ważne jest również połączenie numeru ORCID z kontem autora w systemie PBN.
 • Oprócz publikacji, do profilu można dodać takie informacje jak biogram, słowa kluczowe, historię zatrudnienia, czy wykształcenie oraz prowadzone badania.
 • Identyfikator ORCID pojawia się w coraz większej liczbie baz danych przy afiliacjach autora (np. Scopus czy Web of Science).
 • Pomoc i przewodniki dla użytkowników ( więcej )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jak Jak zarejestrować się w ORCID i otrzymać swój unikalny numer?

 • Aby zarejestrować się w bazie ORCID należy wejść na stronę: https://orcid.org/register.
 • Następnie wypełniamy wskazane pola - podajemy swoje podstawowe dane: imię i nazwisko, adres e-mail, tworzymy hasło, określamy czy dostęp do publikacji, które wprowadzimy, ma być publiczny, ograniczony do wskazanych osób czy ograniczony tylko do właściciela profilu.

Jak założyć ORCID – informacja ze strony „Warsztat badacza” prof. UAM. dra hab. Emanuela Kulczyckiego.

Identyfikator ORCID ma możliwość łączenia i linkowania do profili autora założonych w innych, podobnych systemach identyfikujących, tworząc spójną całość np. z:

 

 

NIEZBĘDNIK AKADEMICKI  - e-czasopismo dla pracowników naukowych i dydaktycznych

 

 


 

 

Znalezione obrazy dla zapytania orcid