Pracownicy naukowi - ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) - międzynarodowy system, służący identyfikacji osób zajmujących się nauką. Identyfikator składa się on z 16 cyfr podzielonych na cztery równe części, np. https://orcid.org/0000-0002-1825-0097

ORCID jest organizacją non-profit, istniejącą od 2012 r., rejestracja identyfikatora jest bezpłatna.

  • Numer ORCID wykorzystywany jest przez bardzo liczne grono czasopism i wydawnictw (w tym przez Elseviera) do identyfikacji autorów składających wnioski grantowe, prawidłowego indeksowania prac w bazach, czy też jako narzędzie pozwalające na zapoznanie się z dorobkiem naukowym danego autora. Za jego pomocą można w prosty sposób w jednym miejscu przedstawić swój dorobek publikacyjny.
  • Coraz więcej czasopism wymaga podania numeru ORCID na etapie przysyłania manuskryptów do recenzji: jest często obowiązkowy dla głównego i korespondencyjnego autora.
  • Identyfikator ORCID pozwala na lepsze łączenie danych w bazie Scopus (i w innych rozwiązaniach, jak np. Mendeley) oraz w ResearcherID (baza Web of Science), umożliwiając automatyczną wymianę danych. Zmniejsza ryzyko przyjęcia manuskryptów pisanych przez fikcyjnych autorów lub oszustów.
  • Bardzo ważne jest również połączenie numeru ORCID z kontem autora w systemie PBN.
  • Oprócz publikacji, do profilu można dodać takie informacje jak biogram, słowa kluczowe, historię zatrudnienia, czy wykształcenie oraz prowadzone badania.
  • Identyfikator ORCID pojawia się w coraz większej liczbie baz danych przy afiliacjach autora (np. Scopus czy Web of Science).
  • Pomoc i przewodniki dla użytkowników ( więcej )

Mając na uwadze kompletność danych konwertowanych do MS PBN, pracownicy naukowi proszeni są o uzupełnianie informacji w zakresie identyfikatora ORCID.

Kolejny termin transportu danych dot. publikacji za lata 2017-2018 przewidziany jest na koniec stycznia 2019 r.,

dlatego zgłoszenia publikacji powinny być dostarczone przez autorów do Informacji Naukowej, p. 419 lub do Czytelni, p. 414 najpóźniej

do dnia 15 stycznia 2019 roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak założyć ORCID – informacja ze strony „Warsztat badacza” prof. UAM. dra hab. Emanuela Kulczyckiego.

Identyfikator ORCID ma możliwość łączenia i linkowania do profili autora założonych w innych, podobnych systemach identyfikujących, tworząc spójną całość np. z:

Znalezione obrazy dla zapytania orcid