ProQuest - baza do testowania!

Uprzejmie informujemy, że od 1 do 30 listopada 2018 r. został uruchomiony krajowy dostęp testowy do bazy ProQuest Central, zawierającej pakiet medyczny Health Research Premium Collection.

Więcej informacji na temat bazy:
ProQuest Central zapewnia dostęp do baz danych we wszystkich głównych obszarach tematycznych, takich jak biznes, zdrowie i medycyna, nauki społeczne, sztuka i przedmioty humanistyczne, edukacja, nauka i technologia oraz religia. Zbiór zawiera tysiące pełnotekstowych czasopism naukowych, gazet, czasopism, rozpraw, dokumentów roboczych i raportów rynkowych, wszystko na potężnej, przyjaznej dla użytkownika platformie. ProQuest Central zawiera pakiet medyczny “Health Research Premium Collection", który oferuje stały dostęp do pełnych tekstów wiodących publikacji naukowych, w tym The New England Journal of Medicine, The Lancet, The BMJ i Nature. Różnorodność typów źródeł ułatwia zarówno uczniom, jak i badaczom zrozumienie nowych tematów i dostęp do odpowiedniej i najnowszej literatury.

Zapraszamy do korzystania!

Link do materiałów szkoleniowych: zobacz