Publikacje pracowników

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Zarządzenia JM Rektora nr 1/2009/2010 z dnia 21 września 2009 r. pobierz » nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej, mają obowiązek składania opublikowanych prac na bieżąco w Bibliotece, wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem. Ze względu na zawarte w formularzu oświadczenie, musi on być złożony przez każdego ze współautorów z osobna (jeżeli publikacja ma kilku autorów).

"Zgłoszenie do bazy PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW" pobierz »

W sprawach dotyczących dorobku naukowego pracowników prosimy kontaktować się z:

Joanna Prymak
Centrum Udostępniania Informacji Naukowej (Czytelnia) p. 414
poniedziałek - piątek 8.00-16.00
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 83 342 88 34 wew. 834
 
 •  UWAGA!!! Ważne informacje dotyczące procesu tworzenia ministerialnego wykazu czasopism punktowanych → zobacz

Dostępna jest wstępna lista czasopism, którym przypisano odpowiednie dyscypliny określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych zobacz

Wykaz obejmuje czasopisma znajdujące się w międzynarodowych bazach – Web of Science i Scopus wraz z przypisanymi dyscyplinami naukowymi.

                                                                                             UWAGA !!!

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

 Resort nauki opublikował nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych

 

 


 • Nowe zasady ewaluacji jakości działalności naukowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyjaśnia jak będzie wyglądać ewaluacja działalności naukowej na podstawie nowych przepisów prawnych - patrz: Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej Więcej informacji na stronie Konstytuacja dla Nauki - Aktualności. Szczegółowe kryteria ewaluacji (które nie są jednoznacznie utożsamiane z oceną działalności naukowej poszczególnych naukowców) i zmiany w systemie oceny zostały przedstawione w przygotowanym przez Zespół Departamentu Nauki MNiSW przewodniku, zamieszczonym na stronie Konstytucji dla Nauki.  Zapraszamy do lektury: Ewaluacja Jakości Działalności Naukowej — przewodnik

 • Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

W komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. ogłoszona została pierwsza wersja wykazu wydawnictw.
Wykaz obejmuje 536 pozycji i będzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki, która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku.

 • Wykaz czasopism z przypisanymi dyscyplinami - propozycja MNiSW (jak wyżej)

Wykaz czasopism z baz Scopus i Web of Science wraz z przypisanymi dyscyplinami naukowymi (propozycja MNiSW - 20 września 2018)


 • ORCID — międzynarodowy numer identyfikacyjny nadawany jest od 2012 roku autorom publikacji naukowych. Według danych w 2014 roku prawie milion naukowców posiadało swój indywidualny identyfikator (Systematic and Open Identification of Researchers and Authors, by: Armen Yuri Gasparyan Nurbek A. Akazhanov, Alexander A. Voronov, George D. Kitas. J Korean Med Sci 2014, Vol. 29(11), p. 1454  https://synapse.koreamed.org/Synapse/Data/PDFData/0063JKMS/jkms-29-1453.pdf)  
 • ORCID to nie tylko swoisty „PESEL” naukowca, który identyfikuje autora poprzez ujednolicanie informacji związanych z nazwiskiem,  imieniem czy inicjałem, ale stanowi również wizytówkę, darmowy klaster dorobku naukowego, który może stanowić portfolio aktywnego naukowca. „Elektroniczna wizytówka” otwiera drogę do łatwiejszego kontaktu z innymi naukowcami. W 2018 roku Polska nawiązała czynną współpracę z platformą ORCID, co miało wpływ na zmiany w aktach prawnych (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668).  Na przestrzeni lat platforma ORCID bardzo mocno rozwinęła się, a liczba użytkowników niebywale wzrosła ( ORCID- dane statystyczne: https://orcid.org/statistics )

Posiadanie ORCID - międzynarodowego numeru identyfikacyjnego będzie spełniało ogromną rolę podczas przyszłej ewaluacji jednostek naukowych. Osoby, które posiadają już ORCID i dorobek naukowy indeksowany w różnych bazach, mogą zasilać swoje konto ORCID publikacjami z tych baz, a materiały naukowe przyjęte do publikacji, po połączeniu z odpowiednimi platformami, będą automatycznie dodawane do indywidualnych kont (na przykład platforma informatyczna EVISE zintegrowana z Elsevierem-Scopusem-Mendeleyem, po połączeniu ORCID z bazą SCOPUS, będzie automatycznie dodawać przyjęte publikacje na konto ORCID (ELSEVIER : https://www.elsevier.com/pl-pl/editors/evise) Wydawnictwa Sage Publications Ltd., Taylor & Francis, czy Wiley  łączą publikacje z ORCIDEM poprzez ScholarOne.

ORCID jest kompatybilny z wieloma bazami i organizacjami naukowymi, wśród których wyróżnić można między innymi:

Jeśli natomiast autor opublikował publikację, która nie znajduje się w źródle indeksowanym w bazach zintegrowanych z ORCID-em, może ręcznie dodać publikację na swoim koncie ORCID. Taką publikację czy wiele innych publikacji, można również wprowadzić do Polskiej Bibliografii Naukowej do modułu repozytoryjnego (https://pbn-pomoc.opi.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=355&Itemid=272&lang=pl ) zwiększając widoczność swojej publikacji i tym samym uzupełniając swoje portfolio na polskiej platformie. Wprowadzanie publikacji do modułu repozytoryjnego PBN, jest więc doskonałą okazją do wypromowania publikacji naukowych, nieindeksowanych w bazach branych pod uwagę przy obliczaniu cytowalności.

Rejestracja do ORCID:

Osoby, które nie posiadają jeszcze swojego indywidualnego numeru identyfikacyjnego, mogą rejestrować się przez platformę ORCID z każdego miejsca. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie: https://orcid.org/register, zalecane jest wybranie profilu publicznego. Po potwierdzeniu zapoznania się z warunkami użytkowania oraz po zweryfikowaniu osoby rejestrującej się, ORCID nada autorowi indywidualny numer, który zostanie zatwierdzony po jego weryfikacji. W celu zweryfikowania konta autora, należy rozpocząć uzupełnianie swojego profilu. W tym czasie administrator platformy komunikuje o przesłanym linku aktywacyjnym na adres mailowy podany podczas procesu rejestracyjnego. Kliknięciem w link, który jest aktywny przez określony czas kończymy proces rejestracji, a numer ORCID zostaje zweryfikowany i zatwierdzony.


 • Polska Bibliografia Naukowa będąca portalem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gromadzi dorobek naukowy jednostek naukowych, stanowiący jednocześnie dorobek naukowy autorów zatrudnionych w jednostkach naukowych. Pod wpływem zmian prawnych związanych z wymaganiami stawianymi publikacjom jako kryterium selekcji publikacji ocenianych jako dorobek naukowy jednostki naukowej, platforma na przestrzeni lat ulegała wielu modyfikacjom. Ostatecznie powstały trzy aplikacje będące oddzielnymi modułami jednej platformy:
 • Moduł Repozytoryjny PBN
 • Moduł Sprawozdawczy PBN
 • POL-index

Dane bibliograficzne publikacji naukowych, każdy z autorów może wprowadzać sam do Modułu Repozytoryjnego PBN poprzez indywidualny profil użytkownika, tworząc tym samym własną bibliografię naukową.

Informacje o wprowadzeniu takiej możliwości znajdują się na archiwalnej stronie rejestru zmian → zobacz

Moduł jest otwarty dla WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW zainteresowanych promowaniem swoich publikacji po uprzednim stworzeniu indywidualnego konta.  Rejestracji można dokonać  na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej → otwórz przechodząc bezpośrednio do Modułu Repozytoryjnego PBN, który odeśle użytkownika do Polskiej Bibliografii Naukowej Beta. Po lewej stronie  znajduje się  zakładka „ Zajerestruj”. Po wypełnieniu danych i otrzymaniu e-maila z linkiem aktywacyjnym, właściciel konta może dodawać i edytować swoje publikacje. 

W przyszłości Polska Bibliografia Naukowa planuje kolejne udogodnienia i modyfikacje. Dlatego już dziś zachęcamy wszystkich chętnych do zakładania nowych kont, za pomocą innego modułu – PATRZ OPIS NIŻEJ.

Moduł sprawozdawczy PBN  jest modułem stworzonym na potrzeby PARAMETRYZACJI JEDNOSTEK NAUKOWYCH gromadzącym dane wynikające z obowiązującego na dzień 30.01.2019 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (w sprawie zmian prawnych patrz BibliotekaPublikacje PracownikówAkty Prawne ) Z uwagi na to, że nie wszystkie publikacje spełniają wymogi zmieniających się rozporządzeń, dorobek publikacyjny jednostki naukowej w module sprawozdawczym nie jest tożsamy z dorobkiem naukowym autora w module repozytoryjnym.  Zachęcamy jednak wszystkich, posiadających konta w Module Repozytoryjnym oraz nowych użytkowników do zakładania kont w Module Repozytoryjnym oraz Sprawozdawczym. W przyszłości Polska Bibliografia Naukowa planuje kolejne modyfikacje, o czym będziemy również informować na bieżąco.

 • Komunikat Polskiej Bibliografii Naukowej z dnia 24 stycznia 2019 r.zobacz w sprawie zakładania indywidualnych kont w Module Sprawozdawczym PBN i autoryzacji numeru ORCID. Po rozwinięciu komunikatu, można bezpośrednio przejść na YouTube (lub klikając na →zobacz aby zapoznać się z filmem instruktażowym przygotowanym przez zespół Ośrodka Przetwarzania Informacji).

UWAGA! Indywidualne konto w Module Sprawozdawczym nie uprawnia do wprowadzania publikacji ani ich edycji. W przyszłości dane z Modułu Repozytoryjnego być może będą integralną częścią Modułu Sprawozdawczego użytkownika posiadającego indywidualne konto, dlatego jeszcze raz zachęcamy wszystkich do wprowadzania publikacji do Modułu Repozytoryjnego.

Zachęcamy również do korzystania z Modułu Analitycznego, który obejmuje dane zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym →zobacz  Po wejściu na stronę, w lewym górnym rogu klikamy na trzy poziome linie wybierając Moduł Analityczny.

Ostatnia aplikacja POL-index jest przeznaczona dla osób będących przedstawicielami czasopism.

W module można dodawać artykuły publikowane we własnym czasopiśmie i uzupełniać informacje o cytowaniach z opublikowanych artykułów. • EndNote - menadżer bibliografii, narzędzie, które oferuje naukowcom platforma Web of Science.

Dostęp do EndNote mają osoby, które posiadają indywidualne konta na Web of Science. Jeśli posiadasz już indywidualne konto na Web of Science, wybierz EndNote w górnej zakładce platformy lub kliknij na link: https://access.clarivate.com/login?app=endnote. Po prawej stronie wybierz ikonkę „Register” i wypełnij formularz.

EndNote to narzędzie wielofunkcyjne:

 • umożliwia zapisywanie wybranych rekordów (bibliografii)  z Web of science oraz z innych baz online na indywidualnym koncie EndNote,
 • umożliwia dzielenie się materiałami naukowymi z grupami badawczymi oraz dostosowuje style bibliograficzne do standardów czasopisma, do którego chcemy wysłać publikację,
 • wyszukuje właściwe przypisy z utworzonego na koncie archiwum bibliografii i wstawia je bezpośrednio w tekście tworzonego artykułu,
 • ułatwia odnalezienie czasopisma najbardziej odpowiedniego do publikacji artykułu

EndNote posiada dwie wersje:

 • ogólnodostępna wersja EndNote online

- potrzebne jest indywidualne konto na Web of Science (w sieci IP Uczelni), a następnie należy utworzyć konto EndNote online.

 • wersja płatna do instalacji na komputerze EndNote desktop, można pobrać z poniższych stron i testować przez 30 dni za darmo

Obie wersje posiadają możliwość zainstalowania wtyczki Cite While You Write. Do pobrania w zakładce Downloads

 • Elsevier - przewodnik w języku angielskim, który informuje: jak znaleźć odpowiednie czasopismo, na co zwracać uwagę przy wyborze czasopisma, jak przygotować tekst do druku i wysłać do wydawcy. Z informatora dowiemy się o procesie recenzowania publikacji i o dalszych losach publikacji po akceptacji materiału. Kolejna część przewodnika to zbiór cennych wskazówek dotyczących promowania opublikowanego artykułu oraz własnej osoby w społeczności naukowej i informacji na temat  oprogramowania – Mendeley, stanowiącego narzędzie wspomagające działalność naukową.

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem (proces publikowania materiałów naukowych od A do Z) 

UNDERSTANDING THE PUBLISHING PROCESS. How to publish in scholarly journals.