Publikacje pracowników

Za nami kolejne szkolenie internetowe dotyczące wykorzystania narzędzia służącego do gromadzenia i zarządzania bibliografią -  EndNote online. Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w szkoleniu organizowanym przez przedstawiciela Clarivate Analytics ( Web of Science) objaśniamy co to jest EndNote online.

Po pierwsze: EndNote jest narzędziem bardzo przydatnym w środowisku naukowym.  Jeśli więc zaliczasz się do grona naukowców lub chcesz do niego dołączyć, powinieneś założyć konto na EndNote

Po prawej stronie wybierz ikonkę „Register” i wypełnij formularz

  • Jeśli posiadasz już konto na EndNote to zaloguj się klikając na „Sing in”

UWAGA!!! Dostęp do EndNota mają osoby, które posiadają indywidualne konta na Web of Science. Aby założyć indywidualne konto, otwieramy stronę Web of Science: https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=C2Qh5bHFuBb1NNUR3nd&preferencesSaved= lub łączymy  się z platformą poprzez strony z Biblioteki i klikając na „Sing in” w prawym górnym rogu wybieramy opcję „Register”

Po drugie: EndNote to narzędzie wielofunkcyjne.

 Poniżej najważniejsze funkcje EndNota zaprezentowane na szkoleniu:

  • umożliwia zapisywanie wybranych rekordów (bibliografii)  z Web of science oraz z innych baz online na indywidualnym koncie EndNote
  • umożliwia dzielenie się materiałami naukowymi z grupami badawczymi oraz dostosowuje style bibliograficzne do standardów czasopisma, do którego chcemy wysłać publikację
  • wyszkuje właściwe przypisy z utworzonego na koncie archiwum bobliografii i wstawia bezpośrednio w tekście tworzonego artykułu
  • ułatwia odnalezienie czasopisma najbardziej odpowiedniego do publikacji artykułu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyjaśnia jak będzie wyglądać ewaluacja działalności naukowej na podstawie nowych przepisów prawnych. Więcej informacji na stronie Konstytuacja dla Nauki - Aktualności. Szczegółowe kryteria ewaluacji (które nie są jednoznacznie utożsamiane z oceną działalności naukowej poszczególnych naukowców) i zmiany w systemie oceny zostały przedstawione w przygotowanym przez Zespół Departamentu Nauki MNiSW przewodniku, zamieszczonym na stronie Konstytucji dla Nauki.  Zapraszamy do lektury: Ewaluacja Jakości Działalności Naukowej — przewodnik


Zapraszamy do lektury elektronicznego przewodnika, przedstawiającego cały proces publikowania materiałów naukowych od A do Z, przygotowanego przez globalną firmę Elsevier, zaangażowaną we współpracę ze środowiskiem naukowym.  Przewodnik w języku angielskim, krok po kroku informuje, jak znaleźć odpowiednie czasopismo, na co zwracać uwagę przy wyborze czasopisma i jak przygotować tekst do druku i wysłać do wydawcy. Z informatora dowiemy się o procesie recenzowania publikacji i o dalszych losach publikacji po akceptacji materiału. Kolejna część przewodnika to zbiór cennych wskazówek dotyczących promowania opublikowanego artykułu oraz własnej osoby w społeczności naukowej i  informacji na temat  oprogramowania – Mendeley, stanowiącego narzędzie wspomagające działalność naukową.

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem UNDERSTANDING THE PUBLISHING PROCESS. How to publish in scholarly journals.


Zapraszamy na bezpłatne szkolenia internetowe organizowane przez Clarivate Analytics ( Web of Science) w dniach 12.03.2019-14.03.2019. Rejestracji na szkolenia dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy na platformie WebEx. Poniżej propozycje szkoleń i linki do rejestracji:

EndNote online - jak gromadzić i wykorzystywać bibliografię załącznikową otwórz

Publons – Jak docenić proces recenzji naukowych  otwórz

Kopernio – najkrótsza droga do pełnych tekstów otwórz


ORCID — międzynarodowy numer identyfikacyjny nadawany jest od 2012 roku autorom publikacji naukowych. Według danych w 2014 roku prawie milion naukowców posiadało swój indywidualny identyfikator (Systematic and Open Identification of Researchers and Authors, by: Armen Yuri Gasparyan Nurbek A. Akazhanov, Alexander A. Voronov, George D. Kitas. J Korean Med Sci 2014, Vol. 29(11), p. 1454  https://synapse.koreamed.org/Synapse/Data/PDFData/0063JKMS/jkms-29-1453.pdf)  ORCID to nie tylko swoisty „PESEL” naukowca, który identyfikuje autora poprzez ujednolicanie informacji związanych z nazwiskiem,  imieniem czy inicjałem, ale stanowi również wizytówkę, darmowy klaster dorobku naukowego, który może stanowić portfolio aktywnego naukowca. „Elektroniczna wizytówka” otwiera drogę do łatwiejszego kontaktu z innymi naukowcami. W 2018 roku Polska nawiązała czynną współpracę z platformą ORCID, co miało wpływ na zmiany w aktach prawnych (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668).  Na przestrzeni lat platforma ORCID bardzo mocno rozwinęła się, a liczba użytkowników niebywale wzrosła ( ORCID- dane statystyczne: https://orcid.org/statistics )

Posiadanie międzynarodowego numeru identyfikacyjnego, będzie spełniało ogromną rolę podczas przyszłej ewaluacji jednostek naukowych. Osoby, które są już szczęśliwymi posiadaczami swojego indywidualnego numeru ORCID i posiadają dorobek naukowy indeksowany w różnych bazach, mogą zasilać swoje konta ORCID, publikacjami z tych baz a materiały naukowe przyjęte do publikacji, po połączeniu z odpowiednimi platformami, będą automatycznie dodawane do indywidualnych kont ( na przykład platforma informatyczna EVISE zintegrowana z Elsevierem-Scopusem-Mendeleyem, po połączeniu  ORCID ze SCOPUSem, będzie automatycznie dodawać przyjęte publikacje na konto ORCID ( ELSEVIER : https://www.elsevier.com/pl-pl/editors/evise )   Wydawnictwa Sage Publications Ltd., Taylor & Francis, czy Wiley  łączą publikacje z ORCIDEM poprzez ScholarOne.

ORCID kompatybilny jest więc z wieloma bazami i organizacjami naukowymi ( ORCID: https://orcid.org/members ) wśród których wyróżnić można między innymi:

Jeśli natomiast autor opublikował publikację, która nie znajduje się w źródle indeksowanym w bazach zintegrowanych z ORCID-em, może ręcznie dodać publikację na swoim koncie ORCID. Taką publikację czy wiele innych publikacji, można również wprowadzić do Polskiej Bibliografii Naukowej do modułu repozytoryjnego (https://pbn-pomoc.opi.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=355&Itemid=272&lang=pl ) zwiększając widoczność swojej publikacji i tym samym uzupełniając swoje portfolio na polskiej platformie. Wprowadzanie publikacji do modułu repozytoryjnego PBN, jest więc doskonałą okazją do wypromowania publikacji naukowych, nieindeksowanych w bazach branych pod uwagę przy obliczaniu cytowalności.

Osoby, które nie posiadają jeszcze swojego indywidualnego numeru identyfikacyjnego, mogą rejestrować się przez platformę ORCID z każdego miejsca. Po wprowadzeniu danych w polach formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie: https://orcid.org/register, zalecane jest wybranie profilu publicznego. Po potwierdzeniu zapoznania się z warunkami użytkowania oraz po zweryfikowaniu osoby rejestrującej się, ORCID nada autorowi indywidualny numer. Nie jest to jednak ostateczne zakończenie procesu rejestracyjnego. Międzynarodowy unikatowy numer, zostanie ostatecznie zatwierdzony po jego weryfikacji. W celu zweryfikowania konta autora, należy rozpocząć uzupełnianie swojego profilu. W tym czasie administrator platformy komunikuje o przesłanym linku aktywacyjnym na adres mailowy, który był podawany podczas procesu rejestracyjnego. Kliknięciem w link, który jest aktywny przez określony czas,kończymy proces rejestracji a numer ORCID zostaje zweryfikowany i zatwierdzony.


Polska Bibliografia Naukowa będąca portalem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gromadzi dorobek naukowy jednostek naukowych,  stanowiący jednocześnie dorobek naukowy autorów zatrudnionych w jednostkach naukowych. Pod wpływem zmian prawnych związanych z wymaganiami stawianymi publikacjom jako kryterium selekcji publikacji ocenianych jako dorobek naukowy jednostki naukowej, platforma na przestrzeni lat ulegała wielu modyfikacjom. Ostatecznie powstały trzy aplikacje będące oddzielnymi modułami jednej platformy:

  • Moduł Repozytoryjny PBN
  • Moduł Sprawozdawczy PBN
  • POL-index

Od 2012 roku dane bibliograficzne publikacji naukowych, każdy z autorów może wprowadzać sam do Modułu Repozytoryjnego PBN poprzez indywidualny profil użytkownika, tworząc tym samym własną bibliografię naukową. Informacje o wprowadzeniu takiej możliwości znajdują się na archiwalnej stronie rejestru zmian → zobacz

Moduł jest otwarty dla WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW zainteresowanych promowaniem swoich publikacji po uprzednim stworzeniu indywidualnego konta.  Rejestracji można dokonać  na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej → otwórz przechodząc bezpośrednio do Modułu Repozytoryjnego PBN, który odeśle użytkownika do Polskiej Bibliografii Naukowej Beta. Po lewej stronie  znajduje się  zakładka „ Zajerestruj”. Po wypełnieniu danych i otrzymaniu e-maila z linkiem aktywacyjnym, właściciel konta może dodawać i edytować swoje publikacje. 

W przyszłości Polska Bibliografia Naukowa planuje kolejne udogodnienia i modyfikacje. Dlatego już dziś zachęcamy wszystkich chętnych do zakładania nowych kont, za pomocą innego modułu – PATRZ OPIS NIŻEJ.

Moduł sprawozdawczy PBN  jest modułem stworzonym na potrzeby PARAMETRYZACJI JEDNOSTEK NAUKOWYCH gromadzącym dane wynikające z obowiązującego na dzień 30.01.2019 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (w sprawie zmian prawnych patrz BibliotekaPublikacje PracownikówAkty Prawne ) Z uwagi na to, że nie wszystkie publikacje spełniają wymogi zmieniających się rozporządzeń, dorobek publikacyjny jednostki naukowej w module sprawozdawczym nie jest tożsamy z dorobkiem naukowym autora w module repozytoryjnym.  Zachęcamy jednak wszystkich, posiadających konta w Module Repozytoryjnym oraz nowych użytkowników do zakładania kont w Module Repozytoryjnym oraz Sprawozdawczym. W przyszłości Polska Bibliografia Naukowa planuje kolejne modyfikacje, o czym będziemy również informować na bieżąco. Prosimy zatem o zapoznanie się z komunikatem Polskiej Bibliografii Naukowej z dnia 24 stycznia 2019 r. → zobacz w sprawie zakładania indywidualnych kont w Module Sprawozdawczym PBN i autoryzacji numeru ORCID. Po rozwinięciu komunikatu, można bezpośrednio przejść na YouTube (lub klikając na →zobacz aby zapoznać się z filmem instruktażowym przygotowanym przez zespół Ośrodka Przetwarzania Informacji). W razie problemów prosimy zgłaszać się do Biblioteki, pokój 419. Do pokoju 419 prosimy również zgłaszać swój indywidualny numer ORCID, który wprowadzany jest do systemu Expertus w celu łączenia publikacji z numerem ORCID do celów ewaluacyjnych jednostki naukowej.

UWAGA! Indywidualne konto w Module Sprawozdawczym nie uprawnia do wprowadzania publikacji ani ich edycji. W przyszłości dane z Modułu Repozytoryjnego być może będą integralną częścią Modułu Sprawozdawczego użytkownika posiadającego indywidualne konto, dlatego jeszcze raz zachęcamy wszystkich do wprowadzania publikacji do Modułu Repozytoryjnego.

Zachęcamy również do korzystania z Modułu Analitycznego, który obejmuje dane zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym zobacz  Po wejściu na stronę, w lewym górnym rogu klikamy na trzy poziome linie wybierając Moduł Analityczny.

Ostatnia aplikacja POL-index jest przeznaczona dla osób będących przedstawicielami czasopism. W module można dodawać artykuły publikowane we własnym czasopiśmie i uzupełniać informacje o cytowaniach z opublikowanych artykułów.


UWAGA!!! Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi procesu tworzenia ministerialnego wykazu czasopism punktowanych → zobacz Dostępna jest również wstępna lista czasopism, którym przypisano odpowiednie dyscypliny określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych → zobacz Wykaz obejmuje czasopisma znajdujące się w międzynarodowych bazach – Web of Science i Scopus. Pełny spis czasopism powiązanych z dyscyplinami, według informacji podawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powinien ukazać się w I połowie 2019 roku.


Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia JM Rektora nr 1/2009/2010 z dnia 21 września 2009 r. pobierz » nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej, mają obowiązek składania opublikowanych prac na bieżąco w Bibliotece (ROBiR, 3 piętro, pok. 419 lub 414), wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem. Ze względu na zawarte w formularzu oświadczenie, musi on być złożony przez każdego ze współautorów z osobna (jeżeli publikacja ma kilku autorów).

W związku z tym prosimy zgłaszać opublikowane prace wraz z wypełnionym formularzem "Zgłoszenie do bazy PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW" pobierz »


Zachęcamy wszystkich do korzystania z menadżera bibliografii wykorzystywanego do celów naukowych. Znana Państwu platforma Web of Science, posiada program EndNote wspomagający między innymi tworzenie bibliografii oraz oferujący szeroki wachlarz możliwości rozwoju naukowego.

EndNote posiada dwie wersje:

-ogólnodostępną wersję internetową EndNote online

Z wersji online każdy użytkownik może korzystać bez ograniczeń PO ZALOGOWANIU SIĘ NA WEB OF SCIENCE. Dlatego też należy najpierw stworzyć indywidualne konto na Web of Science (wymaga obecności w sieci IP) a następnie przejść do procesu tworzenia konta EndNote online.
www.webofscience.com   www.myendnoteweb.com

-wersję płatną do instalacji na komputerze -EndNote desktop. Wersję płatną można pobrać z poniższych stron i testować przez 30 dni za darmo

https://endnote.com/ https://endnote.com/downloads/

Obie wersje posiadają możliwość zainstalowania wtyczki Cite While You Write. Do pobrania w zakładce Downloads

https://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html?func=downloadInstallers&cat=download&

W RAZIE PROBLEMÓW ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO KONTAKTU Z BIBLIOTEKĄ