Publikacje pracowników

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych pobierz »

 

Ewaluacja jakości działalności naukowej -przewodnik pobierz »  

 

Konstytucja dla Nauki została podpisana przez Prezydenta RP.

Oznacza to, że wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu pobierz »

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce pobierz »

 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia JM Rektora nr 1/2009/2010 z dnia 21 września 2009 r. pobierz » nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej, mają obowiązek składania opublikowanych prac na bieżąco w Bibliotece (ROBiR, 3 piętro, pok. 419 lub 422), wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem. Ze względu na zawarte w formularzu oświadczenie, musi on być złożony przez każdego ze współautorów z osobna (jeżeli publikacja ma kilku autorów).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz.U. 2015 r, poz. 944) pobierz » wprowadza dane dotyczące publikacji dotychczas niewymagane.

W związku z tym prosimy zgłaszać opublikowane prace wraz z wypełnionym formularzem

"Zgłoszenie do bazy PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW" pobierz »

Rozporządzenie parametryzacyjne obowiązujące od 2017 r.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelnianym, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych pobierz »

Rozporządzenie obowiązujące za lata 2012-2016
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

(Dz. U. 2015, poz. 2015) pobierz »