Akty prawne

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

(Dz. U. 2019, poz. 392) – zobacz

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

(Dz. U. 2019, poz. 335) – zobacz

- Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowezobacz

W komunikacie ogłoszona została pierwsza wersja wykazu wydawnictw; wykaz obejmuje 536 pozycji i będzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki, która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku.
    – Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – pobierz
    – Przeczytaj więcej na stronie internetowej – pobierz

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

(Dz. U. 2018, poz. 2152) – zobacz

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

(Dz. U. 2018, poz. 1818) – pobierz

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. 2018, poz. 1668) – pobierz

- Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. 2018, poz. 1669) – pobierz

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelnianym, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

(Dz. U 2016, poz. 2154) – pobierz

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

(Dz. U. 2015, poz. 2015) – pobierz

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce

(Dz.U. 2015, poz. 944) – pobierz