Akty prawne

W komunikacie ogłoszona została pierwsza wersja wykazu wydawnictw; wykaz obejmuje 536 pozycji i będzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki, która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku.
          – Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – pobierz
          – Przeczytaj więcej na stronie internetowej – pobierz

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. 2018, poz. 2152) – zobacz
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018, poz. 1818) – pobierz

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) – pobierz


  • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669) – pobierz


  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelnianym, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U 2016, poz. 2154) – pobierz


  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2015, poz. 2015) – pobierz


  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz.U. 2015, poz. 944) – pobierz