Web of Knowledge (Web of Science)

Web of Knowledge (Web of Science) - obejmuje różne bazy danych, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, które zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism, znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

Indeksy cytowań:

  • SCIE - Science Citation Index Expanded;
  • SSCI - Social Sciences Citation Index;
  • AHCI - Art & Humanities Citation Index;
  • CPCI - Conference Proceedings Citation Index;

Oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak:

  • JCR - Journal Citation Reports;
  • ESI - Essential Science Indicators.

Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

 

Adres dostępu:

     Web of Knowledge on-line >> OTWÓRZ
   
     Web of Science w ICM >> OTWÓRZ