Web of Science

WEB OF SCIENCE - platforma obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters,

w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań oraz pochodne bazy bibliometryczne (patrz poniżej),

które zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism,

znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

Indeksy cytowań:

  • SCIE - Science Citation Index Expanded;
  • SSCI - Social Sciences Citation Index;
  • AHCI - Art & Humanities Citation Index;
  • CPCI - Conference Proceedings Citation Index;

Oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak:

  • JCR - Journal Citation Reports;
  • ESI - Essential Science Indicators.

Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

 

POLSKI PORTAL PLATFORMY WOS

Materiały instruktażowe w języku polskim, dotyczące m.in. Wyszukiwania cytowań i informacji o czasopismach posiadających

Impact Factor

 

InCites - dodatek do Web of Science - nowe narzędzie do testowania!

 

InCites służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne, patrz kompendium

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z InCites, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science.

Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”,

patrz kompendium: zakładka dostęp i logowanie