Web of Science

Znalezione obrazy dla zapytania web of science

Platforma obejmuje różne bazy danych, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań oraz pochodne baz bibliometrycznych (patrz poniżej), które zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism, znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

Indeksy cytowań Web of Science Core Collection:

oraz pochodne baz bibliometrycznych:

Znalezione obrazy dla zapytania clarivate analytics

Narzędzia bibliometryczne:

 • Journal Citation Reports (JCR) - podaje wskaźnik Impact Factor (IF) czasopism
 • InCites - pozwala porównywać dorobek naukowy różnych instytucji, na podstawie danych zawartych w Web of Science:
  • liczba cytowań
  • liczba publikacji
  • ranking wśród uczelni
  • kraje, instytucje i osoby współpracujące
  • pola badawcze
  • czasopisma, w których publikują naukowcy z danej Uczelni
  • instytucje finansujące
 • analizuje dane zawarte w bazach SCIE, SSCI, AHCI, ESCI, JCR i ESI (Web of Science Core Collection)

Jak korzystać? praktyczny przewodnik wraz z przykładami zastosowania-  kompendium.

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z InCites, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science.

Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”, patrz: logowanie

Dodatkowe bezpłatne narzędzia ułatwiające, np:

 • gromadzenie własnej bibliografii z wykorzystaniem Researcher ID, pomagających w pisaniu pracy naukowej
 • tworzenie przypisów bibliograficznych
 • zapisywanie wyników wyszukiwania i dające możliwość powrotu do nich po pewnym czasie - Saved Searches & Alerts, a także Search history

Jak korzystać?

Dostęp:

 • bezpośrednio przez stronę producenta.
 • spoza Uczelni - dostęp z komputerów domowych: należy najpierw założyć darmowe konto w serwisie Web of Science, korzystając z komputera podłączonego do sieci Uczelni. Następnie zalogować się na konto, będąc w sieci Uczelni. Po wykonaniu tych czynności, można korzystać z bazy, logując się na swoje konto z każdego komputera podłączonego do sieci Internet (również poza Uczelnią).

Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.