Publikacje pracowników Filii


Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia JM Rektora nr 1/2009/2010 z dnia 21 września 2009 r. pobierz » nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Filii w Białej Podlaskiej, mają obowiązek składania opublikowanych prac na bieżąco w Bibliotece
(ROBiR, 3 piętro, pok. 419 lub 422), wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem.
Ze względu na zawarte w formularzu oświadczenie, musi on być złożony przez każdego ze współautorów z osobna (jeżeli publikacja ma kilku autorów).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji
o Nauce (Dz.U. 2015 r, poz. 944) pobierz » wprowadza dane dotyczące publikacji dotychczas niewymagane.
W związku z tym prosimy zgłaszać opublikowane prace wraz z wypełnionym nowym formularzem
"Zgłoszenie do bazy PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW" pobierz »

Nowe rozporządzenie parametryzacyjne!
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2015, poz. 2015)
pobierz »

Galeria

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego
Filia w Białej Podlaskiej

Adres: 21-500 Biała Podlaska,
                        ul. Akademicka 2,
Telefon: 83 342 87 00
FAX: 83 342 88 00
www: www.awf-bp.edu.pl
E-mail: wwfis@awf-bp.edu.pl