ScienceDirect (Elsevier)

>>>      szukaj

Dostęp do publikacji elektronicznych "ScienceDirect" - "Complete Freedom Collection" - baza czasopism wydawnictwa Elsevier, z linkami do pełnych tekstów artykułów oraz monografie, encyklopedie i publikacje konferencyjne wydane przez Academic Press, Pergamon, Elsevier, North Holland, JAI Press and Butterworth-Heinemann dostępne są poprzez komputery uczelni.

Adres dostępu:

     Elsevier on-line >> OTWÓRZ


     Elsevier w ICM >> OTWÓRZ

Galeria

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego
Filia w Białej Podlaskiej

Adres: 21-500 Biała Podlaska,
                        ul. Akademicka 2,
Telefon: 83 342 87 00
FAX: 83 342 88 00
www: www.awf-bp.edu.pl
E-mail: wwfis@awf-bp.edu.pl