Zasady korzystania z Czytelni


KORZYSTANIE Z CZYTELNI OGÓLNEJ
§ 6

1. Ze zbiorów Czytelni Ogólnej można korzystać tylko na miejscu;
2. Materiały biblioteczne znajdujące się w Czytelni udostępniane są na zasadzie wolnego dostępu do półek;
3. Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za udostępnione materiały biblioteczne;
4. Korzystanie z komputerów Biblioteki na terenie Czytelni dozwolone jest wyłącznie w celach naukowych;
5. W Czytelni użytkownicy mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego;
6. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:
      a) pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, toreb i plecaków,
      b) zgłoszenia bibliotekarzowi wnoszonych materiałów własnych,
      c) zachowania ciszy,
      d) przestrzegania zakazu spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.
7. W wypadku niewłaściwego zachowania się bibliotekarz ma prawo wyprosić użytkownika z Czytelni;
8. W Czytelni dostępna jest samoobsługowa kserokopiarka dla użytkowników.


KORZYSTANIE Z CZYTELNI CZASOPISM
§ 7

1. Ze zbiorów Czytelni Czasopism można korzystać wyłącznie na miejscu;
2. Czytelnik ma wolny dostęp do bieżących numerów czasopism, dostępnych w sali czytelnianej;
3. Zbiory archiwalne udostępniane są przez bibliotekarza z magazynu za okazaniem przez czytelnika legitymacji studenckiej, karty bibliotecznej lub innego ważnego dokumentu tożsamości;
4. Czasopisma z magazynu wydawane są po wypełnieniu rewersu;
5. Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za udostępnione wydawnictwa;
6. Czasopisma dużych formatów (A2, A3) nie są wypożyczane do kopiowania;
7. Korzystanie z komputerów Biblioteki na terenie Czytelni dozwolone jest wyłącznie w celach naukowych;
8. W Czytelni użytkownicy mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego;
      Osoby korzystające z Czytelni Czasopism zobowiązane są do:
      a) pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, toreb i plecaków,
      b) wpisania się do zeszytu odwiedzin,
      c) zgłoszenia bibliotekarzowi wnoszonych materiałów własnych,
      d) zachowania ciszy,
      e) przestrzegania zakazu spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.
9. Na 15 minut przed zamknięciem Czytelni użytkownicy powinni zwrócić wydane materiały biblioteczne;
10. W wypadku niewłaściwego zachowania się bibliotekarz ma prawo wyprosić użytkownika z Czytelni.

Galeria

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego
Filia w Białej Podlaskiej

Adres: 21-500 Biała Podlaska,
                        ul. Akademicka 2,
Telefon: 83 342 87 00
FAX: 83 342 88 00
www: www.awf-bp.edu.pl
E-mail: wwfis@awf-bp.edu.pl