Arrow
Arrow
Shadow
Slider

WIADOMOŚCI

Trwa aktualizacja bazy PUBLIKACJE

Uprzejmie informujemy, iż w bazie PUBLIKACJE działającej w systemie Expertus firma Splendor zainstaluje testowo moduł doradczy, który umożliwi wytypowanie do ewaluacji optymalnych zestawów udziałów jednostkowych (slotów).

W module wdrożono kluczowe zapisy Rozporządzenia MNiSW z 31 lipca 2020, ogłoszonego 7 sierpnia br. (rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie MNiSW z dn. 22.02.2019 w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej).

Moduł doradczy udostępni także funkcje, które firma Splendor opracowała w ostatnich tygodniach, tj.:

- limitowanie udziałów jednostkowych autora wg wymiaru etatu i udziału dyscypliny w etacie;

- drugi algorytm optymalizacyjny (pierwszy, dotychczasowy stosuje zasadę maksymalizacji wartości udziałów jednostkowych, natomiast drugi, nowy stosuje zasadę maksymalizacji efektywności udziałów jednostkowych).

Po instalacji wykonane zostanie niezbędne przepunktowanie artykułów z lat 2017 i 2018 (1 pkt. wg par. 34) oraz monografii i rozdziałów.

 

 

 

Niezbędnik AKADEMICKI - e-czasopismo dla pracowników naukowych i dydaktycznych