Wirtualna Biblioteka Nauki umożliwia dostęp do zagranicznych baz komercyjnych (patrz też: BAZY DANYCH)

Przeglądarka dziedzinowa e-książki WBN dostępna w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.

Czasopisma i książki elektroniczne w licencjach krajowych:

Ebsco

ScienceDirect (Elsevier) 

SpringerLink

Wiley Online Library

Nature

Science

E-książki

Infona

 Bazy bibliograficzne w licencjach krajowych i narzędzia bibliometryczne:

scopus

Scopus - baza indeksująca różne rodzaje dokumentów: artykuły w czasopismach naukowych, książki i ich rozdziały, materiały konferencyjne, abstrakty, patenty.

SciVal - narzędzie do analiz bibliometrycznych w oparciu o dane indeksowane w bazie Scopus.

SciVal - interdyscyplinarne narzędzie oferujące szybki i łatwy dostęp do wyników badań z ponad 8.500 instytucji naukowych z 220 krajów na całym świecie.

Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

WAŻNE! Wymagane jest posiadanie konta osobistego, które może być założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now

Więcej o SciVal          Prezentacja wprowadzająca do SciVal

SCImago Journal & Country Rank (SJR) - platforma bierze swoją nazwę od wskaźnika SCImago Journal Rank (SJR), opracowanego przez SCImago z powszechnie znanego algorytmu Google PageRank ™ . Ten wskaźnik pokazuje widoczność czasopism zawartych w bazie danych Scopus® od 1996 roku.
 
 
Web of Science - obejmuje różne bazy danych, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, które zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism, znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. Lista Filadelfijska).

InCites - narzędzie do analiz bibliometrycznych w oparciu o dane indeksowane w bezie Web of Science

InCites służy do analizy danych zawartych w indeksach cytowań SCIE, SSCI, AHCI, ESCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

Wyszukiwanie cytowań
Każdy pracownik naukowy może samodzielnie znaleźć własne cytowania.
Pomocą służą materiały instruktażowe w j.angielskim i opracowane w j.polskim kompendium wiedzy na temat InCites.

UWAGA !!!

JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) 2019

Informujemy, iż ukazała się nowa edycja bazy Journal Citation Reports (JCR), z wartościami wskaźnika Journal Impact Factor (JIF) za 2018 rok.

Edycja 2019 (dane za 2018) obejmuje 11 877 czasopism z ponad 80 krajów, wymienionych w 236 dyscyplinach.

Na liście znajduje się 141 tytułów polskich czasopism.

Indeks Hirscha
Samodzielne obliczanie Indeksu Hirscha - informacja ze strony „Warsztat badacza” prof. UAM dra hab. Emanuela Kulczyckiego

Jak obliczyć indeks Hirscha w "Publish of Perish" i znaleźć swoje cytowania

Crossref - organizacja non-profit promująca rozwój i kooperatywne wykorzystanie nowych i innowacyjnych technologii w celu przyśpieszenia i ułatwienia wyszukiwania prac naukowych. Rejestruje linki DOI dla publikacji profesjonalnych.

 

Web of Science : portal szkoleniowy http://clarivate.libguides.com/home

 

 

Szczegółowe informacje na temat dostępu w ramach krajowej licencji akademickiej na stronie Biblioteki Wirtualnej w ICM.