FORMULARZ INFORMACYJNY*

dotyczący prac magisterskich Filii w Białej Podlaskiej

  • * Formularz należy wypełnić komputerowo, wydrukować i podpisać.
  • ** Streszczenie strukturalne (do 250 słów) zawierające: uzasadnienie i cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski.

Pobierz »