Bazy danych

Uprzejmie informujemy, iż został uruchomiony ponowny dostęp testowy do bazy CINAHL Complete

i potrwa do 30 czerwca 2020 roku.

 

Z zasobów CINAHL Complete można korzystać za pośrednictwem platformy EBSCOhost

 

(http://search.ebscohost.com/) oraz poprzez wyszukiwarkę EDS.

 

 

CINAHL Complete jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Baza indeksuje ponad 5.400 i zawiera ponad 5 miliona rekordów z archiwami od 1937 roku. W bazie znajduje się pełny tekst około 1.400 czasopism indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku. Oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne. Baza zawiera przeszukiwalne cytowania z ponad 1.500 czasopism.

 

 Link: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s9970126&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=ccm