EBSCO

 
BAZY EBSCO dostępne z komputerów uczelnianych Filii
 

EBSCO - zapewnia dostęp online do pełnych tekstów, streszczeń i opisów bibliograficznych artykułów z czasopism naukowych i popularnonaukowych oraz innych publikacji, dostępnych w ramach krajowej licencji akademickiej. Obejmuje szeroki zakres dziedzinowy: nauki medyczne i biomedyczne, nauki społeczno-ekonomiczne, nauki humanistyczne, nauki techniczne, edukację, biznes, informatykę, biofizykę, biochemię i wiele innych.

Baza zakupiona przez Uczelnię:

  • SPORTDiscus with Full Text - baza pakietu specjalistycznego z zakresu: wychowanie fizyczne, sport, fizjologia wysiłku, psychologia, biomechanika, medycyna sportowa, rehabilitacja, biochemia, turystyka, rekreacja.

Materiały instruktażowe EBSCOHelp w języku polskim.

Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

 

                             

Dostęp zdalny z komputerów domowych przez konto indywidualne

login: studawfbp

hasło: gkns34@

 

 

Filmiki szkoleniowe z baz EBSCO