Polskie bazy ogólnodostępne

Bazy własne Bibliotek AWF

Adres dostępu:

 

 • Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw gromadzonych w Bibliotece Filii w Białej Podlaskiej - otwórz

 

 • Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej - otwórz

 

 • Bibliografia Prac Magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej - otwórz

 

 • Bibliografia Prac Doktorskich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej - otwórz

 

 • Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw AWF w Warszawie - otwórz

 

 • Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - otwórz

 

 • Katalog prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych AWF w Warszawie - otwórz

 

 • Katalog prac magisterskich i licencjackich AWF w Warszawie - otwórz

 

 • e-Kolekcja Czasopism Polskich - Przegląd Sportowy - otwórz

 

 • Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw AWF w Krakowie (do roku 1999) - otwórz

 

 • Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw AWF w Krakowie (od 2000 do 2012 r.) - otwórz

 

 • Bibliografia publikacji pracowników AWF w Krakowie (do roku 2008) - otwórz

 

 • Bibliografia publikacji pracowników AWF w Krakowie (od roku 2009) - otwórz

 

 • Bibliografia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich obronionych w AWF w Krakowie - otwórz

 

 • Bibliografia Zawartości Czasopism AWF w Poznaniu - SPORT - otwórz

 

 • Bibliografia publikacji pracowników AWF w Poznaniu - otwórz

 

 • Bibliografia prac doktorskich AWF w Poznaniu - otwórz

 

 • Bibliografia zawartości czasopism AWF we Wrocławiu - otwórz

 

 • Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu do 2001 r. - otwórz

 

 • Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu od 2002 r. - otwórz

 

 • Bibliografia zawartości wydawnictw gromadzonych w BG AWF w Gdańsku - otwórz

 

 • Bibliografia publikacji pracowników AWFiS w Gdańsku - otwórz

 

 • Bibliografia rozpraw doktorskich Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku od r. 2000 - otwórz

 

 • Bibliografia prac magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku od r. 2000 - otwórz

 

 • Bibliografia prac dyplomowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku od r. 2000 - otwórz

 

 • Bibliografia zawartości czasopism, dorobek pracowników, prace doktorskie, prace magisterskie AWF w Katowicach - otwórz