Zagraniczne bazy ogólnodostępne

Adres dostępu:

Europe PMC - repozytorium recenzowanej literatury naukowej z obszaru nauk o życiu. Indeksuje abstrakty, pełne teksty artykułów, książki, patenty, preprinty, rekordy z bazy AGRICOLA oraz przewodniki medyczne. 

DOAB - Directory of Open Access Books - baza, która oferuje dostęp do pełnotekstowych wersji książek, udostępnionych na zasadzie Open Access z takich dziedzin jak: sport, rehabilitacja, medycyna, biologia, chemia, geografia, ekonomia.

 Kinesiology Publications -

baza publikacji z dziedziny sportu, zdrowia, wychowania fizycznego i tańca sięgający 1949 roku.
 

PROSPERO - międzynarodowa baza danych z rejestrowanymi przeglądami systematycznymi w zakresie szeroko rozumianego zdrowia. Do bazy zgłasza się protokół problemu badawczego co pozwala na uniknięcie powielania prowadzonych już badań. Jednocześnie umożliwia przegląd zamieszczonych protokołów badawczych.

  Free Medical Books - książki medyczne dostępne bezpłatnie on-line.
   
Free Medical Journals - baza bezpłatnych medycznych czasopism elektronicznych.
   
HighWire Press - serwis oferujšcy dostęp do pełnych tekstów artykułów z zakresu medycyny, biologii, fizyki i socjologii.
   
DOAJ - (Directory of Open Access Journals) - baza czasopism pełnotekstowych dostępnych bezpłatnie, obejmuje artykuły ze wszystkich dziedzin wiedzy.
   
PubMed - serwis National Library Medicine of USA i National Institutes of Health USA. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism z zakresu nauk przyrodniczych, medycyny, pielęgniarstwa, systemu
opieki zdrowotnej, stomatologii, weterynarii. Pokrywa się z zasobami bazy MEDLINE.
   
INGENTA - wielodziedzinowa baza czasopism.
   
PubMed Central - baza zawierająca darmowe pełne teksty artykułów z zakresu biomedycyny i nauk o życiu udostępniana przez U.S. National Library of Medicine