Czasopisma prenumerowane krajowe

2020

 

 1. ACADEMY OF AESTHETIC AND ANTI-AGING MEDICINE
 2. ACTA BALNEOLOGICA
 3. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS
 4. ANTROPOLOGICAL REVIEW
 5. ANTROPOMOTORYKA
 6. AUTO MOTOR I SPORT
 7. BIBLIOTEKARZ
 8. BÓL
 9. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL SPORT SCIENCES AND MEDICINE
 10. CHARAKTERY
 11. COACHING : twój rozwój –sukces –szczęście
 12. DERMATOLOGIA ESTETYCZNA
 13. DZIENNIK GAZETA PRAWNA
 14. DZIENNIK WSCHODNI (BIAŁA PODLASKA)
 15. EDUKACJA FILOZOFICZNA
 16. EDUKACJA
 17. EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI
 18. FIZJOTERAPIA POLSKA
 19. FOCUS
 20. FOOD SCIENCE
 21. FOLIA TURISTICA
 22. FORUM AKADEMICKIE
 23. GAZETA WYBORCZA
 24. HANDBALL POLSKA
 25. HOTELARZ
 26. IDO MOVEMENT FOR CULTURE
 27. KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA
 28. KRAINA BUGU
 29. KULTURA I EDUKACJA
 30. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO
 31. KWARTALNIK PEDAGOGICZNY
 32. MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY
 33. MARKETING I RYNEK
 34. MARKETING W PRAKTYCE
 35. MEDYCYNA SPORTOWA
 36. MEDYCYNA WIEKU ROZWOJOWEGO
 37. NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA
 38. NEWSWEEK POLSKA
 39. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA
 40. ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA, REHABILITACJA
 41. PIŁKA NOŻNA
 42. PODLASKI KWARTALNIK KULTURALNY
 43. PODRÓŻE MAGAZYN TURYSTYCZNY
 44. POLISH JOURNAL OF COSMETOLOGY
 45. POLSKI PRZEGLĄD NAUK O ZDROWIU
 46. POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
 47. POZNAJ SWÓJ KRAJ
 48. PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. KULTURA FIZYCZNA
 49. SPORT I TURYSTYKA. ŚRODKOWOEUROPEJSKIE CZASOPISMO NAUKOWE
 50. PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA & REHABILITACJA
 51. PROBLEMY HIGIENY I EPIDEMIOLOGII
 52. PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
 53. PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
 54. PRZEGLĄD PEDIATRYCZNY
 55. PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY
 56. PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY
 57. PRZEGLĄD SPORTOWY
 58. REHABILITACJA MEDYCZNA
 59. REHABILITACJA W PRAKTYCE
 60. REMEDIUM
 61. ROCZNIK DEMOGRAFICZNY
 62. ROCZNIK PEDAGOGICZNY
 63. ROCZNIK STATYSTYCZNY RP
 64. ROCZNIK STATYSTYCZNY woj. LUBELSKIEGO
 65. ROCZNIKI NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIAŁYMSTOKU
 66. ROCZNIKI PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY
 67. ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE KUL
 68. RUCH PEDAGOGICZNY
 69. RYNEK TURYSTYCZNY
 70. RZECZPOSPOLITA
 71. SŁOWO PODLASIA
 72. SPORT
 73. STUDIA SOCJOLOGICZNE
 74. SZKOŁA SPECJALNA
 75. SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE
 76. ŚWIAT NAUKI
 77. TURYSTYKA/GUS
 78. TWÓJ STYL
 79. TURYZM
 80. WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
 81. WIEDZA I ŻYCIE
 82. WIOSŁO : magazyn kajakowy
 83. WPROST
 84. WSPÓŁCZESNA DIETETYKA
 85. WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE
 86. WYCHOWANIE FIZYCZNE I OPIEKA TRENERSKA
 87. WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU
 88. WYCHOWAWCA
 89. ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ
 90. ŻAGLE
 91. ŻYCIE SZKOŁY
 92. ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I METABOLIZM