Czasopisma prenumerowane zagraniczne 2021

                                                                                 

 1 Canadian Journal of Occupational Therapy (CJOT)      online             
            
 2 European Journal of Sport Science      online             
         
3 Human Movement Science       print            
             
4 International Journal of Sports Medicine      online            
              
 5 Journal of Motor Behavior

     online

                              
 6 Journal of Sport and Exercise Psychology       print                                
 7 Journal of Sports Medicine and Physical Fitness       print                                  
8 Research Quarterly for Exercise and Sport  print+online                                 
9 Sports Medicine  print+online                                  
10 Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury       print                                
           

Dostęp do czasopism zagranicznych online  <-----------kliknij

Użyj loginu i hasła:

Login: C13579
Hasło: babt266
 
 
Czasopisma zagraniczne Wydawnictwa LWW (Lippincott Williams & Wilkins)
 
1

Exercise & Sport Sciences Reviews

 <---kliknij

online

2

Journal of Strength & Conditioning Research   

 <---kliknij

online

3

Medicine & Science in Sports & Exercise

 <---kliknij

online

4

Strength & Conditioning Journal

 <---kliknij

online

5

Spine

 <---kliknij

online

6

Spine: Affiliated Society Meeting Abstracts

 <---kliknij

online

 

Dostęp zdalny

Użyj loginu i hasła:

Login: awfwarsaw
Hasło: poland