Regulamin

  Regulamin - korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej - (pobierz)

  Aneks do Regulaminu - korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej - (pobierz)