Publikacje pracowników

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Zarządzenia JM Rektora nr 1/2009/2010 z dnia 21 września 2009 r. pobierz » nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej, mają obowiązek składania opublikowanych prac na bieżąco w Bibliotece, wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem. Ze względu na zawarte w formularzu oświadczenie, musi on być złożony przez każdego ze współautorów z osobna (jeżeli publikacja ma kilku autorów).

"Zgłoszenie do bazy PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW" pobierz »

W sprawach dotyczących dorobku naukowego pracowników prosimy kontaktować się z:

Joanna Prymak
Centrum Udostępniania Informacji Naukowej (Czytelnia) p. 414
poniedziałek - piątek 9.00-14.00
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 83 342 88 34 wew. 834
 
 
 Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 Zasady punktacji publikacji obowiązujące w roku 2019-2020

Punktacja czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych:

 

Zaktualizowany wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów dla lat 2019-2020:

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów (Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r.) 

Wykaz czasopism wg dyscyplin i wykaz konferencji

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów za 2019 rok obowiązujący w okresie 31 lipca - 17 grudnia 2019:

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów (Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  31 lipca 2019 r.) + sprostowanie

Wykaz czasopism wg dyscyplin + sprostowanie

Wykaz obejmuje czasopisma znajdujące się w międzynarodowych bazach – Web of Science i Scopus wraz z przypisanymi dyscyplinami naukowymi.

                                                                                           Punktacja monografii:

 

Wykaz wydawnictw naukowych” zgodnie z Ustawą 2.0 będzie służył do ewaluacji recenzowanych monografii naukowych, monografii pod redakcją, rozdziałów monografii w latach 2017–2020.

W Wykazie (zaktualizowany 17 grudnia 2019 r. i powiększony o 177 pozycji) znajdują się 703 wydawnictwa:

- 36 wydawców zagranicznych na poziomie 2 z punktacją 200 pkt.

- 677 wydawców na poziomie 1 z punktacją 80 pkt., wśród nich AWF Warszawa

Monografie, które zostaną wydane w wydawnictwach znajdujących się poza wykazem mogą zostać zgłoszone, jako osiągnięcia naukowe na potrzeby ewaluacji. Za każdą z nich będzie przyznawane 20 pkt. Monografie te, będzie można zgłaszać do oceny eksperckiej, dokonywanej przez Komisję Ewaluacji Nauki. Po uzyskaniu akceptacji KEN dana monografia może uzyskać 80 punktów.
"Wykaz wydawnictw naukowych" będzie aktualizowany przed ewaluacją przypadającą na rok 2021.

 

 Wykazy czasopism naukowych i wydawnictw MNiSW


 • Nowe zasady ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej - Dz.U. 2020 Poz. 1352

W rozporządzeniu doprecyzowano m.in. przepisy dotyczące:

- dopuszczalnej liczby monografii naukowych uwzględnianych w ewaluacji,

- zmniejszenia liczby osiągnięć naukowych uwzględnianych w ewaluacji w przypadku niezłożenia oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową,

- daty przyznania patentu na wynalazek i prawa ochronnego na wzór użytkowy,

- ustalania całkowitej i przeliczeniowej wartości punktowych artykułów naukowych opublikowanych w latach 2017 i 2018,

- ustalania na potrzeby ewaluacji liczby osób uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w 2017 r.,

- sposobu ustalania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów dla podmiotów prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, objęte ochroną informacji niejawnych.

Zwiększono także punktację artykułów recenzyjnych, a także monografii naukowych będących edycjami naukowymi tekstów źródłowych i opatrzonymi aparatem naukowym przekładami. Zmiany tej dokonano w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez środowisko naukowe. Punktacja zostaje zwiększona z dotychczasowych 25% do 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami § 12 i § 13 rozporządzenia. Do 100% wartości punktowej zostaje zwiększona punktacja monografii będącej edycją tekstów źródłowych, która powstała:

- w wyniku realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki lub Fundację na rzecz Nauki Polskiej,

- w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki lub programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej bądź programu związanego z wdrażaniem takiego programu.

Więcej informacji na stronie Konstytuacja dla Nauki - Aktualności. Szczegółowe kryteria ewaluacji (które nie są jednoznacznie utożsamiane z oceną działalności naukowej poszczególnych naukowców) i zmiany w systemie oceny zostały przedstawione w przygotowanym przez Zespół Departamentu Nauki MNiSW przewodniku - Ewaluacja Jakości Działalności Naukowej — przewodnik


 • ORCID międzynarodowy numer identyfikacyjny, nadawany od 2012 roku autorom publikacji naukowych. Ten swoisty „PESEL” naukowca, inaczej mówiąc darmowy klaster dorobku naukowego, stanowi „elektroniczną wizytówkę” otwierającą drogę do łatwiejszego kontaktu z innymi naukowcami.

Posiadanie ORCID będzie spełniało ogromną rolę podczas przyszłej ewaluacji jednostek naukowych. Osoby, które posiadają już ORCID i dorobek naukowy indeksowany w różnych bazach, mogą zasilać swoje konto ORCID publikacjami z tych baz, a materiały naukowe przyjęte do publikacji, po połączeniu z odpowiednimi platformami, będą automatycznie dodawane do indywidualnych kont.

ORCID jest kompatybilny z wieloma bazami i organizacjami naukowymi, wśród których wyróżnić można między innymi:

Jeśli natomiast autor opublikował publikację, która nie znajduje się w źródle indeksowanym w bazach zintegrowanych z ORCID-em, może ręcznie dodać publikację na swoim koncie ORCID. Taką publikację czy wiele innych publikacji, można również wprowadzić do Polskiej Bibliografii Naukowej do modułu repozytoryjnego (https://pbn-pomoc.opi.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=355&Itemid=272&lang=pl ) zwiększając widoczność swojej publikacji i tym samym uzupełniając swoje portfolio na polskiej platformie. Wprowadzanie publikacji do modułu repozytoryjnego PBN, jest więc doskonałą okazją do wypromowania publikacji naukowych, nieindeksowanych w bazach branych pod uwagę przy obliczaniu cytowalności.

Rejestracja do ORCID:

Osoby, które nie posiadają jeszcze swojego indywidualnego numeru identyfikacyjnego, mogą rejestrować się przez platformę ORCID z każdego miejsca. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie: https://orcid.org/register, zalecane jest wybranie profilu publicznego. Po potwierdzeniu zapoznania się z warunkami użytkowania oraz po zweryfikowaniu osoby rejestrującej się, ORCID nada autorowi indywidualny numer, który zostanie zatwierdzony po jego weryfikacji. W celu zweryfikowania konta autora, należy rozpocząć uzupełnianie swojego profilu. W tym czasie administrator platformy komunikuje o przesłanym linku aktywacyjnym na adres mailowy podany podczas procesu rejestracyjnego. Kliknięciem w link, który jest aktywny przez określony czas kończymy proces rejestracji, a numer ORCID zostaje zweryfikowany i zatwierdzony.


 • Polska Bibliografia Naukowa będąca portalem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gromadzi dorobek naukowy jednostek naukowych, stanowiący jednocześnie dorobek naukowy autorów zatrudnionych w jednostkach naukowych. Pod wpływem zmian prawnych związanych z wymaganiami stawianymi publikacjom jako kryterium selekcji publikacji ocenianych jako dorobek naukowy jednostki naukowej, platforma na przestrzeni lat ulegała wielu modyfikacjom.
 • Migracja danych z PBN MS do PBN 2.0
 • PBN


 • EndNote - menadżer bibliografii, narzędzie, które oferuje naukowcom platforma Web of Science.

Dostęp do EndNote mają osoby, które posiadają indywidualne konta na Web of Science. Jeśli posiadasz już indywidualne konto na Web of Science, wybierz EndNote w górnej zakładce platformy lub kliknij na link: https://access.clarivate.com/login?app=endnote. Po prawej stronie wybierz ikonkę „Register” i wypełnij formularz.

EndNote to narzędzie wielofunkcyjne:

 • umożliwia zapisywanie wybranych rekordów (bibliografii)  z Web of science oraz z innych baz online na indywidualnym koncie EndNote,
 • umożliwia dzielenie się materiałami naukowymi z grupami badawczymi oraz dostosowuje style bibliograficzne do standardów czasopisma, do którego chcemy wysłać publikację,
 • wyszukuje właściwe przypisy z utworzonego na koncie archiwum bibliografii i wstawia je bezpośrednio w tekście tworzonego artykułu,
 • ułatwia odnalezienie czasopisma najbardziej odpowiedniego do publikacji artykułu

EndNote posiada dwie wersje:

 • ogólnodostępna wersja EndNote online

- potrzebne jest indywidualne konto na Web of Science (w sieci IP Uczelni), a następnie należy utworzyć konto EndNote online.

 • wersja płatna do instalacji na komputerze EndNote desktop, można pobrać z poniższych stron i testować przez 30 dni za darmo

Obie wersje posiadają możliwość zainstalowania wtyczki Cite While You Write. Do pobrania w zakładce Downloads

 • Elsevier - przewodnik w języku angielskim, który informuje: jak znaleźć odpowiednie czasopismo, na co zwracać uwagę przy wyborze czasopisma, jak przygotować tekst do druku i wysłać do wydawcy. Z informatora dowiemy się o procesie recenzowania publikacji i o dalszych losach publikacji po akceptacji materiału. Kolejna część przewodnika to zbiór cennych wskazówek dotyczących promowania opublikowanego artykułu oraz własnej osoby w społeczności naukowej i informacji na temat  oprogramowania – Mendeley, stanowiącego narzędzie wspomagające działalność naukową.

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem (proces publikowania materiałów naukowych od A do Z) 

UNDERSTANDING THE PUBLISHING PROCESS. How to publish in scholarly journals.