Master Journal List (Lista Filadelfijska)

Publikacje pracowników WWFiS

Master Journal List (Lista Filadelfijska)

Tzw. "Lista Filadelfijska" - Thomson Scientific Master Journal List - to wykaz tytułów czasopism indeksowanych w bazach tworzonych przez ISI w Filadelfii. Są to m.in. bazy: Science Citation Index (SCI), Journal Citation Reports (JCR), seria Current Contents (CC). Wykaz ten nie podaje wartości żadnych wskaźników.

Wejście do bazy Master Journal List »